PL EN


2013 | 12 | 36-46
Article title

Turystyka kulturowa czy wypoczynkowa? Analiza różnych form aktywności turystycznej osób odwiedzających Sanok

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural or leisure tourism? Analysis of different tourist activities of Sanok visitors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest studium profilu społeczno-ekonomicznego i aktywności turystycznych podejmowanych przez odwiedzających Sanok. Głównym celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy turyści składający wizytę w Sanoku należą do kategorii turystów kulturowych oraz czy turystyka kulturowa może być traktowana jako rzeczywisty czynnik rozwoju Sanoka. Problem ten jest omawiany w szerszym kontekście wzrastającego znaczenia zasobów kultury jako czynnika rozwoju turystyki oraz relacji pomiędzy turystyką kulturową i wypoczynkową. Wyniki badań prezentowanych w artykule wskazują, że wizyty w obiektach kultury w Sanoku należy traktować przede wszystkim jako dopełnienie turystyki wypoczynkowej w Bieszczadach, co powoduje, że perspektyw rozwoju turystyki w Sanoku należy wiązać z turystyką bieszczadzką.
EN
This article is the study of socio-economic profile and tourist activities undertaken by visitors Sanok. The main purpose of the article was an attempt to answer the question of whether tourists visit in Sanok consisting belong to the category of cultural tourists, and that cultural tourism can be considered as a real factor in the development of Sanok. This problem is discussed in the broader context of the growing importance of culture as a factor in tourism development and the relationship between cultural and leisure tourism. The results presented in the article show that visits to cultural object in Sanok should be treated primarily as a complement to leisure tourism in the Bieszczady Mountains, which makes the prospects of tourism development in Sanok be associated with tourism in Bieszczady
Year
Issue
12
Pages
36-46
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • UAM Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7885bc39-1c74-4d86-8132-c1b14413c1a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.