PL EN


2018 | 2(17) | 47-59
Article title

Legal Narrative and Legal Disagreement

Content
Title variants
PL
Narracje prawne a spory prawnicze
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
What is the relationship between general legal theories and legal narratives? In this paper we aim to problematise this relationship in the context of different legal disagreements. As we see it, the Dworkinean category of “theoretical disagreement”, which basically refers to the phenomenon of disagreement “about the grounds of law” (between different general legal theories) is not sufficient to cover all substantial disagreements that appear in legal practice. Thus, we propose a category of “narrative disagreement” which has a wider scope. Eventually, we discuss the thesis of a possible equality of legal theories, as well as legal narratives, which we understand as an inevitable consequence of the relationship between legal theories/narratives and a special type of evidence on which they both rely: truisms about the law that laymen and/or legal professionals generally share.
PL
Celem tekstu jest zbadanie relacji między teoriami prawa i narracjami prawnymi oraz roli jaką pełnią one w sporach prawniczych. W pierwszej kolejności wyeksponowane zostaje zjawisko sporów teoretycznych w prawoznawstwie, które rozumiane są jako spory między rywalizującymi teoriami prawa. Wskazane zostają przy tym dwa podejścia do rozumienia „teorii”: węższe (tradycyjne, m.in. pozytywistyczne) oraz szersze (paradygmatycznym przykładem jest teoria Dworkina). Szersze rozumienie „teorii” pozostaje – gł. z uwagi na podstawę w pragmatyczno-holistycznej metodologii – w bliższych związkach z ideą „narracji” (metafora pisania powieści). Wydaje się jednak, że wciąż pewne istotne różnice między „teorią prawa” a „narracją prawną” pozostają, stąd dalsza część artykułu poświęcona zostaje ich problematyzacji. Na samym końcu dochodzi do porównania idei „sporów teoretycznych” z ideą „sporów narracyjnych” (w związku z zaproponowanym rozumieniem narracji prawnej).
Year
Volume
Pages
47-59
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
author
References
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7889e32e-c7ee-4530-b3be-144b529e8510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.