PL EN


2020 | 1 | 133-143
Article title

Orientalne zaśpiewy w modlitwie Kresów. Języki sakralne Ormian, Żydów, Karaimów i Tatarów

Authors
Content
Title variants
EN
Oriental Traces in the Prayers of the Borderlines. Sacral languages of the Armenians, the Jews, the Karaims and the Tatars
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mniejszości narodowe, które zamieszkiwały wschodnie pogranicze państwa polsko-litewskiego, wniosły do kultury religijnej egzotyczne barwy Orientu. Obok dominujących wpływów łacińsko-polskich i bizantyńsko-ruskich w ciągu wieków współistniały tradycje sakralne Żydów, Ormian, Karaimów, Tatarów. Oprócz tradycyjnej łaciny i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego mieszkańcy Kresów byli oswojeni z brzmieniem języka hebrajskiego, karaimskiego, arabskiego i grabara – liturgicznego języka Ormian.
EN
National minorities living on the eastern borderlines of the Polish-Lithuanian State enriched the religious culture with the exotic colors of the East. Alongside with the predominant Latin-Polish and Byzantine-Russian influence, the sacral traditions of the Jews, the Armenians, the Karaims and the Tatars were also established. The Latin and Old Slavic languages were the traditional languages of the church service. But the borderline people gradually got accustomed to the sounds of Hebrew, Karaite and the Arabic language, as well as Grabar – the classical Armenian language of that liturgy.
Year
Volume
1
Pages
133-143
Physical description
Dates
published
2020
References
 • Duda, S. (2014). Mowa liturgii. „Polityka” 7. 02. 2014.
 • Gawlik, S. (1988). Życie i działalność ks. Abpa Józefa T. Teodorowicza. Kraków: Wydawnictwo Michalineum.
 • Gąsiorowski, S. (2012). Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek). W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Jak się modlą muzułmanie? https://liturgia.wiara.pl/doc/420314.Jak-sie-modla-muzulmanie , 20.04. 2020.
 • Kajetanowicz, D. (1938). Przenajświętrza Ofiara w obrządku ormiańskim. Lwów.
 • Kim są polscy Tatarzy? https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1395366,Kim-sa-polscy-Tatarzy, 20.04. 2020.
 • Konopacki, A. Tatarzy w Rzeczypospolitej. https://bg.uwb.edu.pl/download/artur_konopacki.pdf. 20.03. 2020.
 • Łapicz, Cz. (2017).”Arabski – językiem Koranu, Muchammada i mieszkańców raju”. W: NURT SVD, nr 2. tom 142.
 • Marcinek, R. (2006). Lwów. Kraków: Kluszczyński.
 • Mardkowicz, A. (1930). Synowie zakonu (Kilka słów o Karaimach). Łuck.
 • Nalborczyk, A. S. Języki islamu. http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=19, 12.03.2020.
 • Nemeth, M. (2012). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej działalności kulturalnojęzykowej. W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Pełczyński, G. (2014). Polska-Ormianie-Wschód. W: B. Machul-Telus (red.). Ormianie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Piłecki, Sz. (2012). Karaimskie życie rodzinne i religijne okresu międzywojennego, czas wojny, decyzja o przyjeździe do Polski. W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Podhorodecki, L. (1987). Chanat Krymski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Schall, J. (1926). Dzieje Żydów. Lwów.
 • Stopka, K. (2014). Ormiańskie sacrum i profanum, czyli o fundamencie tożsamości kulturowej Ormian polskich. W: B. Machul-Telus (red.). Ormianie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sulimowicz, A. (2010). Karaimi. W: M. Kopczyński, W. Tygielski (red.). Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona.
 • Szyszman, A. (1936). Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wilno.
 • Tauber, M., Wajngarten, J. (1933). „Żydzi”. W: Z cyklu: obrazki obyczajowe. nr 32. Lwów.
 • Tyszkiewicz, J. (2010). Tatarzy. W: M. Kopczyński, W. Tygielski (red.). Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona.
 • Tyszkiewicz, J. (2012). Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV wieku i ich związki z Krymem. W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Армянская культура: c древнейших времен до 21-го века. https://www.mfa.am/ru/culture/,15.04.2020.
 • Изобретение армянского алфавита. http://www.textologia.ru/literature/istor-liter-kavkaza-zakavkaz/armjanskaja-literatura/izobretenie-armyanskogo-alfavita-stanovlenie-literaturi/4260/?q=471&n=4260, 17.04.2020.
Notes
http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7893a054-ad32-4be8-9d3e-87357d7dbf4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.