PL EN


2016 | 4 (795) | 64-73
Article title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kancelarii prawnej

Title variants
EN
Human Resources Management in a Law Office
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia specyfikę funkcjonowania i zarządzania małymi kancelariami prawnymi w Polsce. Autorka prezentuje charakterystyczne dla małych podmiotów rozwiązania w zakresie zarządzania, a zwłaszcza zarządzania ludźmi. Celem opracowania jest ukazanie potrzeby budowania nowoczesnego ZZL w takich przedsiębiorstwach i prezentacja rozwiązań wprowadzonych w kancelarii prawnej X
EN
The article presents the specifics management of small law firms in Poland. The author presents a characteristic of small businesses management solutions, especially HRM. The aim of the study is to show the need to build a modern HRM in such enterprises as illustrated by the studies in a law firm X and presentation of solutions adopted there.
Contributors
  • dr Marzena Syper- Jędrzejak, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarzadzania, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7897fb47-2979-4f71-8cd3-f50834e434f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.