PL EN


2013 | 3(33) | 91-98
Article title

Alternatywne źródła finansowania inwestycji w regionach Polski w latach 2014–2020

Authors
Title variants
EN
Alternative Sources of Financing Investments in Polish Regions in the Years 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach kryzysu gospodarki światowej programowanie polityki finansowej UE na lata 2014–2020 wymaga zastosowania nowych instrumentów finansowych. W polskich regionach potrzeby inwestycyjne pozostają duże, co determinuje dalszy rozwój rynku inwestycji. Niewystarczające są jednak środki na kontynuację w dotychczasowym rozmiarze, wobec czego regiony muszą wykorzystać innowacyjne instrumenty rynku finansowego. Dotychczasowa polityka dotacji stosowana przez UE jest niewystarczająca. W latach 2014–2020 rozbudowane zostaną instrumenty związane ze zwrotnym finansowaniem procesu inwestycyjnego. Efektem tych zmian ma być zwiększenie racjonalności wydatkowania środków wspólnotowych i możliwość kontynuowania procesu inwestycyjnego.
EN
In worldwide economic crisis conditions, EU fiscal policy programming for years 2014–2020 found it necessary to apply new financial instruments. In Polish regions investment needs are still huge, which determines long-term development of the investment market. There are insufficient resources for continuing the investing process on such a huge scale. That is why regions must use some innovative financial market instruments. At present the subsidy policy of the EU is insufficient. In the years 2014–2020 new instruments connected with a revolving market will be developed. The effect of the changes will be to improve the rationality of EU expenditures and the possibility of continuing the investment process.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Jakie perspektywy dla rozwoju obszarów miejskich? (2006): „Inforegio Panorama ”, nr 19, s. 8–9.
  • Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Założenia Umowy Partnerstwa. (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.
  • Szlachta J. (2009): Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a ograniczanie skutków kryzysu. [w:] J. Osiński (red.): Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, Zrozumieć Kryzys, t. 3, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7899725b-9a55-41e3-80fb-dd0a2cfa5fd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.