PL EN


2019 | 40 | 2 | 191-200
Article title

Początki pracy salezjanów w warszawie na Powiślu

Content
Title variants
EN
The Beginnings of salesian actions in the Warsaw borough of Powiśle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pod koniec XIX wieku ks. Jan Siemiec rozpoczął działalność opiekuńczo-dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży na Powiślu w Warszawie. Na zakupionym placu zbudował gmach mieszczący szkołę, internat, warsztaty i kościół rektoralny pod wezwaniem Świętej Rodziny. W 1919 roku zarząd Fundacji przejęli salezjanie, którzy rozbudowali zakład, przenieśli zarząd inspektorii z Oświęcimia, Wydawnictwo Salezjańskie i Centralne Biuro Pomocników Salezjańskich. Od 1923 roku w Salezjańskiej Szkole Rzemieślniczej wprowadzili Dział Graficzny. Warsztaty drukarskie i introligatorskie pełniły jednocześnie zadania drukarni salezjańskiej.
EN
At the end of the 19th century, Reverend Jan Siemiec initiated caretaking and didactic activities among the children and the youth in the Warsaw borough of Powiśle. In a previously purchased square, he erected a building housing a school, a dormitory, workshops and a Holy Family rectoral church. In 1919, the board management of the Foundation was taken over by Salesians. They enlarged the facility in which they placed the province management, the Salesian Publishing House and the Central Office of Salesian Assistants, previously seated in Oświęcim. In 1923, they also started the Graphic Section at the Salesian Craft School. Printing and bookbinding workshops at the same time fulfilled the tasks of a Salesian printing house.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
191-200
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Warszawskiej (ASIW)
 • T. Różanystok.
 • T. Zakład Ks. Siemca, dokumentacja.
 • Dziennik Ustaw Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1939, nr 4, poz. 150.
 • Regulaminy Towarzystwa Salezjańskiego. 1925. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Statut Fundacji Księdza Jana Siemca w Warszawie. 1936. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Opracowania
 • -lecie działalności salezjańskiej w Polsce. 1923. Mikołów: Drukiem K. Miarki.
 • Dziesięciolecie Działu Grafiki Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł im. Ks. Siemca w Warszawie 1923-1933. 1933. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Fajęcki, Aleksander. 1919. Śp. ks. kan. J. Siemiec. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 5, 152-154.
 • Inspektoria Salezjańska, Wydawnictwa. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 50-51.
 • Kant, Bronisław. 2013. Salezjanie na warszawskim Powiślu. Spadkobiercy dzieła ks. prałata Jana Siemca. Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Kostrzewski, Konstanty. 1957. Wielki Jałmużnik przedwojennej Warszawy. Ks. Jan Siemiec. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 39, 542-548.
 • Krawiec, Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • List księdza inspektora Tirone do Pomocników Salezjańskich. 1922. Pokłosie Salezjańskie, 4, 1-6.
 • Niemczyk, Franciszek. 1959. Wiązanka wspomnień i zdarzeń z pierwszych lat oświęcimskich. Przemyśl (mps).
 • Nowa drukarnia w Warszawie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 12, 340-344.
 • Nowaczyk, Wacław. 1985. Rozdział podwójnie zamknięty. Szkice z dziejów Fundacji i Zakładu im. Ks. J. Siemca w Warszawie 1919-1944, t. 1. Warszawa (mps).
 • Pietrzykowski, Jan. 2002. Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 18, 605-625.
 • Pietrzykowski, Jan. 2007. Salezjanie w (archi)diecezji wileńskiej w latach 1919-1939. W: Mój Kościół w historię wpisany. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. Tadeusz Kasabuła i Adam Szot, 366-378. Białystok: Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku.
 • Pietrzykowski, Jan. 2015. Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945. Warszawa: IPN.
 • Salezjańska Szkoła Zawodowa w Warszawie. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 29-31.
 • Styrna, Stanisław. 1974. Zgromadzenie Salezjańskie w poszukiwaniu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898-1974. W: 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk i Marian Lewko, 11-36. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Szczerba, Kazimierz. 1973. Salezjańskie szkoły zawodowe w Polsce 1901-1939. Lublin (mps).
 • Szteinke, Anzelm Janusz. 1996. Siemiec Jan. W: Polski Słownik Biograficzny, red. Henryk Markiewicz, t. 37, 7. Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Ślósarczyk, Jan. 1960. Historia Prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 2. Pogrzebień (mps).
 • Wilk, Stanisław. 2009. Historyczne refleksje nad działalnością salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. W: Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i Materiały Źródłowe, red. Jarosław Wąsowicz, 75-87. Piła: Szkoły Salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie.
 • Zakład Salezjański im. Ks. Siemca w Warszawie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 38-41.
 • Ze świata salezjańskiego – z Warszawy. 1935. Pokłosie Salezjańskie, 3, 59- 60.
 • Zieliński, Zygmunt. 1981. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Zimniak, Stanisław. 1990. Don Pietro Tirone superiore dell’Ispettoria Austro-Ungarica (1911-1919). Ricerche Storiche Salesiane, 17, 295-346.
 • Żurek, Waldemar. 1996. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwój i organizacja. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7899755e-65c2-440d-8624-82dd1808c4bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.