PL EN


2014 | 165 | 7-16
Article title

Uproszczona metodyka naliczania kosztów hałasu komunikacyjnego jako finansowe narzędzie refundacji oddziaływania społecznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes a simplified method to interest costs of switching noise generated by moving vehicles. It can be used as an alternative to the proposed model for calculating external costs of transport as a tool for financial reimbursement social impact of the transport system
Year
Volume
165
Pages
7-16
Physical description
Contributors
References
 • Burdzik R.: Wpływ rozbudowy sieci obiektów logistycznych na zmiany lokalnych systemów transportowych, w jaki sposób wpływa dobrze zlokalizowana sieć obiektów logistycznych na efektywności procesów transportowych. 6. Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów, Chorzów, 17-18 września 2010.
 • Burdzik R., Wojtas K.: Drogi i migracje zwierząt - strefy kolizyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, z. 71. Gliwice 2011.
 • Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • Ekrany akustyczne - przegląd dostępnych rozwiązań. Red. M. Rogalska. "Autostrady" 2012, nr 6.
 • Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom 2003.
 • http://edroga.pl/drogi-i-mosty/wykonawstwo/3998-rodzaje-i-koszty-oslonprzeciwhalasowych? showall=&limitstart=.
 • http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny_pomiar_ruchu_2010/0.1.1.4_SDR_ w_pkt_pomiarowych_w_2010_roku.pdf.
 • Koszty i opłaty w transporcie. Red. M. Bąk. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010.
 • Kowal G.: Identyfikacja i estymacja zewnętrznych kosztów transportu samochodowego szansą dla realizacji idei zrównoważonego transportu. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, 25-27.09.2008.
 • Mendyk E.: Ekonomika transportu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 • Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transportu. Problemy ekonomicznej wyceny. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Puławska S.: Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej. W: Technika transportu szynowego. Red. J. Raczyński. Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o., Łódź 2008.
 • Raban D.R., Rafaeli S.: Subjective Value of Information: the Endowment Effect. University of Haifa, Haifa 2002.
 • Swolkień O.: Polityka transportowa. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008/2009.
 • Winpenny J.T.: Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 1995.
 • Wspólnota Europejska. W kierunku uczciwego i efektywnego systemu cen w transporcie. Opcje polityki dla internalizacji zewnętrznych kosztów transportu w UE. Zielona Księga. Bruksela 1995, COM(95)691.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-789adc2b-fe62-477b-bf89-64f6bc0c1921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.