PL EN


2017 | 4(964) | 153-174
Article title

Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej

Title variants
EN
Attitudes of Poles with Higher Education towards Immigrants in the Context of Professional Cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule są postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów. W części teoretycznej analizowane są postawy deklarowane i rzeczywiste. W szczególności rozpatrywane są postawy wobec imigrantów wybranych nacji, a także poziom ich adaptacji do kultury i obyczajowości kraju goszczącego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak kształtują się postawy wykształconych Polaków wobec imigrantów i współpracy z nimi na forum zawodowym oraz czy narodowość / kraj pochodzenia ma wpływ na modalność postaw. W badaniach przeprowadzanych za pomocą specjalnie opracowanego kwestionariusza oraz wywiadów pogłębionych uczestniczyło 76 osób. Wykazano w nich zróżnicowanie postaw wobec emigrantów w zakresie zastosowanych kryteriów oceny.
EN
The article discusses the attitudes of Poles with higher education to immigrants. The theoretical part examines attitudes (categorized as either declared or actual) towards immigrants of selected individual nations, as well as their level of adaptability to the culture and customs of the host country. The empirical part presents the results of the research. The article seeks answers to the following questions: what are the attitudes of educated Poles towards immigrants and working with them on the professional forum? are the attitudes contingent on the nationality/country of origin? 76 individuals responded to a questionnaire developed for the study. The research reveals differences in attitudes towards immigrants within the criteria used for their evaluation and their relationship as well as the nation of origin.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Poland
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, Poland
References
 • Aiken R.L. [1978], Late Life, Philadelphia Press, Philadelphia.
 • Bartkowiak G. [1988], Niepełnosprawni w przemysłowych zakładach pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Bartkowiak G. [2016], Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Akademia Finansów i Biznesu, Warszawa–Toruń.
 • Bennet M.J. [1993], Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensivity [w:] Education for the Intercultural Experience, ed. R.M. Paige, Intercultural Press, Yarmouth, Maine.
 • Cabańska J. [2015], Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie państw członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (niepublikowana praca doktorska).
 • Chiswick B.R., Cohen Y., Zach T. [1997], The Labor Market Status of Immigrants: Effects of the Unemployment Rate at Arrival and Duration of Residence, „Industrial and Labor Relations Review”, vol. 50, nr 2, https://doi.org/10.1177/001979399705000206.
 • Chung-wen Ch. [2014], Does Job Position Moderate the Relationship between Gender and Ethics?: A Cross-cultural Analysis, „Cross Cultural Management: An International Journal”, vol. 21, nr 4, https://doi.org/10.1108/ccm-01-2013-0018.
 • Dobrescu E.M. [2015], The Role of Italian Minority in the Economic Modernization of Romania, „Journal of International Communication Research”, April–July.
 • Fell C.B., König K.J., Kammerhoff J. [2016], Cross-Cultural Differences in the Attitude toward Applicants’ Faking in Job Interviews, „Journal of Business and Psychology”, vol. 31, nr 1, https://doi.org/10.1007/s10869-015-9407-8.
 • Fiske S.T., Cuddy A.J.C., Glick P., Xu J. [2002], A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow from Perceived Status and Competition, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 82, nr 6, https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.6.878.
 • Garssen J., Nicolaas H. [2008], Fertility of Turkish and Moroccan Women in the Netherlands: Adjustment to Native Level within One Generation, „Demographic Research”, vol. 19, nr 33, https://doi.org/10.4054/demres.2008.19.33.
 • Hartgers M., Besjes G. [2014], Voortijdig schoolverlaters na zes jaar [w:] Jaar rapport Integratie 2014, eds R. van der Vliet, J. Ooijevaar, E. Wobma, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.
 • Heath A.F., Rothon C., Kipli E. [2008], The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment, „Annual Review of Sociology”, vol. 34, nr 1, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134728.
 • Heckhausen J., Dixon R.A., Baltes P.B. [1989], Gains and Losses in Development throughout Adulthood as Perceived by Different Adult Age Groups, „Developmental Psychology”, vol. 25, nr 1, https://doi.org/10.1037//0012-1649.25.1.109.
 • Hein J., Beger R.R. [2001], Legal Adaptation among Vietanmese Refugees in the United States: How International Migrants Litigate Civil Grievances during the Resettlement Process, „International Migration Review”, vol. 35, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2001.tb00024.x.
 • Hobcraft J., Kiernan K. [2001], Childhood Poverty, Early Motherhood and Adult Social Exclusion, „British Journal of Sociology”, vol. 52, nr 3, https://doi.org/10. 1080/00071310120071151.
 • Huschek D., Liefbroer A.C., Valk H.A.G. de [2010], Timing of First Union among Second-generation Turks in Europe: The Role of Parents, Peers and Institutional Context, „Demographic Research”, vol. 22, nr 16, https://doi.org/10.4054/demres.2010.22.16.
 • Immigrant Integration. The Dutch Case [2000], eds H. Vermeulen, R. Penninx, Het Spinhuis, Amsterdam.
 • Kleinepier T., Valk H.A.G. de [2015], Ethnic Differences in Family Trajectories of Young Adult Women in the Netherlands: Timing and Sequencing of Events, „Demographic Research”, vol. 35, nr 24, https://doi.org/10.4054/demres.2016.35.24.
 • Koryś P., Okólski M. [2004], Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, Seria: Prace Migracyjne, nr 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lesthaeghe R. [2010], The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, „Population and Development Review”, vol. 36, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1728- 4457.2010.00328.x.
 • Majda A., Zalewska-Puchała J., Barczyk E. [2013], Postawy studentów pielęgniarstwa wobec osób odmiennych kulturowo, „Problemy Pielęgniarstwa”, t. 21, nr 3.
 • Marek A., Skowron-Nalborczyk A. [2005], Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Więź, Warszawa.
 • Migrants in Europe: A Statistical Portrait of the First and Second Generation [2011], Eurostat, Luxembourg.
 • Nowicka E. [2011], Blaski i cienie migracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Przytuła S. [2014], Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Psychologia konsumenta [2014], red. K. Stasiuk, D. Maison, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ron P. [2007], Elderly People’s Attitudes and Perceptions of Aging and Old Age: The Role of Cognitive Dissonance?, „International Journal of Geriatric Psychiatry”, vol. 22, nr 7, https://doi.org/10.1002/gps.1726.
 • Rosencrantz H., McNewin T.E. [1969], Factor Analysis of Attitudes toward the Aged, „Gerontologist”, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.1093/geront/9.1.55.
 • Sanders J.M., Nee V. [1996], Immigrant Self-Employment: The Family as Social Capital and the Value of Human Capital, „American Sociological Review”, vol. 61, nr 2, https://doi.org/10.2307/2096333.
 • Smolin J. [2011], Burning the Past. Moroccan Cinema of Illegal Immigration, „South Central Review”, vol. 28, nr 1, https://doi.org/10.1353/scr.2011.0011.
 • Soros G. [2002], George Soros on Globalization, Perseus Book, Cambridge.
 • Stefaniak A., Bilewicz M., Winiewski M. [2015], Uprzedzenia w Polsce, Stowarzyszenie Filomatów, Liberi Libri, Warszawa.
 • Stefaniak A., Witkowska M. [2015], Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać [w:] Uprzedzenia w Polsce, red. A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz, Liberi Libri, Warszawa.
 • Stephan W.G., Stephan C.W. [1985], Intergroup Anxiety, „Journal of Social Issues”, vol. 41, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1985.tb01134.x.
 • Strabac Z., Listhaung O. [2008], Anti-Muslim Prejudice in Europe. A Multilevel Analysis of Survey Data from 30 Countries, „Social Science Research”, vol. 37, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.02.004.
 • Windzio M. [2011], Linked Life-events: Leaving Parental Home in Turkish Immigrant and Native Families in Germany [w:] A Life-course Perspective on Migration and Integration, eds. M. Wingens et al., Springer, Hamburg.
 • Wzory i autorytety Polaków [2009], www.CBOS.pl (data dostępu: 20.06.2016).
 • Zomeren M. Van, Fischer A.H., Spears R. [2007], Testing the Limits of Tolerance: How Intergroup Anxiety Amplifiles Negative and Offensive Responses to Out-group-initiated Contact, „Personality and Social Psychology Bulletin”, vol. 33, nr 12, https://doi.org/10.1177/0146167207307485.
 • Zorlu A., Mulder C.H. [2011], Ethnic Differences in Leaving Home: Timing and Pathways, „Demography”, vol. 48, nr 1, https://doi.org/10.1007/s13524-010-0012-1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78a2b737-cb89-4730-ab07-cda34b46afe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.