Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 25-33

Article title

Online Marketing in Political Comunication-Its Essence, Instruments and Functions

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Online marketing is nothing else than a model of traditional marketing in cyberspace; it is a hybrid of previous forms of mass communication. In the first decade of the 21st century, the instruments used in marketing in political communication were revolutionized by the emergence of solutions enabling the interactions of users on the Internet. This type of marketing is characterized by a range of concepts, and includes online advertising campaigns, websites, interactive social networks, video-sharing sites, which encourage users to regularly post new material, websites that enable the publication of photos, images and other files or those that are based on content provided by users i.e. Wikipedia (including blog sites). Contemporary, internetized election campaigns combine low costs with effectiveness because location no longer limits social contacts in the exchange of election-related information.

References

 • ALLARD PH. (2012), Gagnez les élections avec Internet, Liège, Edi.pro, Editions des CCI SA;
 • BROWN E. (2012), Working the Crowd: Social Media Marketing for Business, BCS, Swindon;
 • DASH A. (2010), A blog about making culture, [online: December 2, 2017] http://anildash.com/2010/01/remembering-brad-l-graham.html;
 • Digital in 2016 – Special Reports [online: December 4, 2016] http://wearesocial.com/uk/special-reports/digitalin-2016;
 • FARACIK-NOWAK M. (2013) Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych [in:] M. Kolczyński,Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego,GNOME – Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne, Katowice;
 • GERSTLÉ J. (2016), La Communication politique, Paris, Armand Colin, Collection: Cursus Science politique;
 • Główny Urząd Statystyczny (2017), Opracowanie sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.,Warszawa, 20.10.2017 [online: November 30, 2017], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html;
 • Główny Urząd Statystyczny (2017), Polska w liczbach. Maj 2017 [online: November 30, 2017] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/10/1/polska_w_liczbach_2017.pdf;
 • Infogram, [online: December 2, 2017] https://infogr.am/number-of-blogs-worldwide;
 • Internetowe kampanie wyborcze [online: December 3, 2016] http://doradztwomedialne.pl/prasa/internetowekampanie-wyborcze.
 • KARNKOWSKI K. (2012) Blogosfera polityczna w Polsce, rozprawa doktorska, Warszawa, Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, [online: February 17, 2017] https://depotuw.ceon.pl/handle/item/242;
 • KAZNOWSKI D. (2014) Social media – społeczny wymiar Internetu [in:] eds. Królewski J., Sala P., E-marketing.Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa, , Wydawnictwo PWN;
 • LUPA I. (2016) Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Sophia;
 • MAAREK P. J. (2014) Communication et marketing de l’homme politique, Paris, LesisNexis SA;
 • MICHALCZYK S. (2005), Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”;
 • MIOTK, A. (2016), Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli;
 • NEVEU É. (2012), Les mots de la communication politique, Toulouse, Presse Universitaire du Mirail;
 • PRONIEWICZ J (2014), Kampania samorządowa w internecie, Warszawa, Gazeta Samorządu i Administracji nr 17/2014 z 2014-09-05, Grupa INFOR PL;
 • STRAUSS J., FROST R. (2016) E-Marketing, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group;
 • TRÉTARRE F. (2012), Campagnes Électorales. Principes et pratiques de la préparation et de la conduite de campagnes, Paris, Gualino éditeur, Lextenso éditions;
 • TRZECIAK S. (2014) Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.;
 • WOLTON D. (2015), La communication, les hommes et la politique, Paris, CNRS Éditions, coll. „Biblis”;
 • WIŚNIEWSKI R., ZARZECKI M., Wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii wyborczej, INFOR [online:February 19, 2017] http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/marketing/462833,Wykorzystanie-marketingu internetowego-w-kampanii-wyborczej.html;

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-78a3d20e-5147-4a17-87fc-314e4ef84a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.