PL EN


2014 | 7 | 157-167
Article title

Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Content
Title variants
EN
The procedure of the internal audit based on the example of the agency for restructuring and modernisation the agriculture
Languages of publication
Abstracts
PL
Audyt wewnętrzny stanowi przykład niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie obszary działania konkretnej jednostki organizacyjnej. W odniesieniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy stwierdzić, że wnioski i opinie audytowe uzyskane z przeprowadzanych audytów wewnętrznych przyczyniły się do zmian usprawniających funkcjonowanie badanych procesów, wzmocnienia mechanizmów kontrolnych oraz systemu zarządzania Agencją.
EN
The internal audit is an example of an independent and objective activity the aim of which is to support the Minister in charge of a department or head of an organization in achieving the objectives and tasks. It includes, within its scope, all the areas of a particular organizational unit. In relation to Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, it should be noted that the audit conclusions and opinions obtained from internal audits, actions, have contributed to changes improving the functioning of the investigated processes, strengthening control mechanisms and Agency management system.
Contributors
  • Akademia Jana Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78a3ec48-3be6-4405-8a4f-71abecf0ff7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.