PL EN


2016 | 6 | 97–113
Article title

Institutional autonomy of jews in Poland after world war II on the example of the cooperative movement

Content
Title variants
PL
Autonomia instytucjonalna Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej na przykładzie ruchu spółdzielczego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the origins, development and liquidation of the Jewish cooperative movement in Poland after the Second World War. It outlines the socio-political background, which contributed to the creation of a kind of national-cultural autonomy for the Jews, including one of its pillars - the cooperative movement. The functioning of cooperative institutions was analyzed for the structure of the industry, distribution and their number, and the number of workers employed there. I also assessed the role that their own cooperatives played in the reconstruction of post-war life of the Jewish population in Poland, both in the material as well as social and psychological fields, and also in the development of the cooperative movement in general.
PL
W artykule przedstawiono genezę, rozwój i likwidację żydowskiego ruchu spółdzielczego w Polsce po drugiej wojnie światowej Nakreślono uwarunkowania społeczno-polityczne, które przyczyniły się utworzenia swoistej autonomii narodowo-kulturalnej dla Żydów, w tym jednego z jej filarów – spółdzielczości Funkcjonowanie placówek spółdzielczych analizowano pod kątem struktury branżowej, rozmieszczenia oraz liczby ich i pracowników w nich zatrudnionych Dokonano również oceny roli, jaką własne spółdzielnie odegrały w odbudowie powojennego życia ludności żydowskiej w Polsce, zarówno w sferze materialnej, jak i społecznej oraz psychologicznej, a także w rozwoju ruchu spółdzielczego w ogóle.
Year
Issue
6
Pages
97–113
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • University of Łódź
References
  • Adelson J , W Polsce zwanej Ludową, [in:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, J Tomaszewski (edit ), Warszawa 1993
  • Grabski A , Rykała A , Żydzi w Polsce 1944-2010, [in:] A Grabski, A Rykała, W Sienkiewicz, J Wijaczka, M Wodziński, H Zaremska, A Żbikowski, J Żyndul, Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010
  • Rykała A , Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce pod drugiej wojnie światowej, Łódź 2007
  • Rykała A , Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945-1949), „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica”, No 6, Łódź 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78a59a04-2136-4870-955c-44bb9f8984d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.