PL EN


2013 | 40 | 8(473) | 31-38
Article title

Obraz długotrwale bezrobotnych w opiniach pracodawców i pracowników PUP w Sulęcinie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Images of long-term unemployed: employers opinions and labour offices personnel experiences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza długotrwałego bezrobocia, będąca etapem projektu realizowanego przez PUP w Sulęcinie. Oparto ją na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród trzech grup respondentów: długotrwale bezrobotnych, pracodawców i pracowników PUP. Pytania zamknięte i otwarte w formularzach ankiet dotyczyły cech bezrobotnych, pożądanych umiejętności twardych i miękkich potencjalnych pracowników oraz oceny ogólnej sytuacji na rynku pracy i możliwości jej poprawy. Wynikiem badania jest charakterystyka sylwetki osoby długotrwale bezrobotnej. Kontakt pracowników urzędu pracy z pracodawcami i bezrobotnymi może sprzyjać koordynacji działań na rzecz poprawy sytuacji w powiecie.
EN
The purpose of this article was the analysis of long-term unemployment. The study was one of the stages of a project realised by the Local Labour Office (PUP) in Sulęcin. It was based on the results of a survey of three groups of respondents: the long-term unemployed, local employers and the PUP workers. Close and open questions in the questionnaires concerned profiles of the unemployed, the desired soft and hard skills of the potential employees as well as the opinion about the market situation in general and its prospects of improvement. The survey has helped to write a profile of a long-term unemployed person. What is more, the contacts established among the Labour Office, local employers and the unemployed job-seekers can contribute to better coordination of measures taken in order to improve the situation on the local labour market.
Year
Volume
40
Issue
Pages
31-38
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Andraiojć M., Ławrynowicz M. (2012), Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, s. 49-62.
 • Bednarski M. (2012), Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, "Polityka Społeczna" nr 9, s. 5-9.
 • Bieszk-Stolorz B. Gdakowicz A., Markowicz I. (2012), Analiza i diagnoza problemu długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim. Wyniki badania - raport końcowy, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz ?., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 • Borkowska S. (2012), Struktura wynagrodzeń w procesie zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, s. 11-22.
 • Bover O., Gomez R. (2004), Another Look at Unemployment Duration: Exit to a Permanent vs. a Temporary Job, "Investigaciones Económicas" Vol. XXVIII (2), s. 285-314.
 • Brown P., Hesketh A., Williams S. (2003), Employability in a Knowledge-Driven Economy, "Journal of Education and Work" Vol. 16, No. 2.
 • Informacja o stanie i strukturze bezrobocia oraz funkcjonowaniu urzędu w okresie 01.01-31.12.2011 R. (2012), Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, Sulęcin.
 • Kabaj M. (2001), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M., Koptas G. (1995), Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Kyyrä T., Ralf A. Wilke R. (2007), Reduction In The Long- Term Unemployment of The Elderly: a Success Story From Finland, "Journal of the European Economic Association" Vol. 5, Issue 1, s. 154-182.
 • Markowicz I., Stolorz B. (2009), Interpretation of Parameters of the Logistic Regression and Ways of Coding of Explanatory Variables, "Polish Journal of Environmental Studies" Vol. 18, No. 3B, s. 252-256.
 • Marszałek A. (2012), "Zatrudnialność" - nowa i poszukiwana cecha pracownika, "Polityka Społeczna" nr 11-12, s. 20-23.
 • Sztaudynger J.J., Sztaudynger M. (2004), Ekonometryczne modele przestępczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78a8e4bc-8307-47a4-b500-a82db31093a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.