Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 7-18

Article title

Initiation into the mysteries of Augustus: the Liberalia and Forum Augustum

Title variants

PL
Inicjacja w Misteria Augusta: Liberalia i Forum Augustum

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The paper uses the theoretical framework of cultural memory to explain Augustus’ construction of Forum Augustum. The construction of Forum Augustum was a central project in the princeps; programme as it presented his own version of Roman history giving a special place to his family and generals closest to this vision of the ideal Roman. At the same time, the evidence for Augustus’ religious reforms shows a decisive ruler who was very involved with the intricacies of Roman religion. Based on a passage of Dio we are able to see that Augustus also initiated a change in the festival of the Liberalia so that boys transitioning into manhood are inspired to great deeds by seeing his version of the great men of the past in his new Forum. The place had not only a commemorative function but also a prospective one as young men were expected to imitate the glory of their ancestors and hence a special role was given to Gaius and Lucius as principes iuventutis. Finally, the role of ancestors in initiation rites finds parallels in male initiations worldwide and shows Augustus’ clever manipulation of Roman tradition to his own personal ends.
PL
W artykule zastosowane zostały ramy teoretyczne pamięci kulturowej do wyjaśnienia idei towarzyszących Augustowi przy wznoszeniu jego Forum. Budowa Forum Augustum była głównym projektem w programie princepsa, jako że stanowiła manifestację jego własnej wizji historii Rzymu, w której szczególne miejsce zajmowała jego rodzina oraz dowódcy w największym stopniu odpowiadający ideałowi Rzymianina. Jednocześnie materiał źródłowy dotyczący reform religijnych Augusta ukazuje go jako stanowczego władcę, głęboko zainteresowanego zawiłościami rzymskiej religii. Bazując na tekście Kasjusza Diona jesteśmy w stanie dostrzec, że August również wprowadził zmianę do obchodów Liberaliów, by chłopcy przechodzący w wiek męski inspirowali się do wielkich czynów, przyswajając jego wizję zasłużonych postaci historycznych na jego nowym Forum. Miejsce to miało nie tylko funkcję upamiętniającą, lecz również prospektywną, jako że od młodych mężczyzn oczekiwano naśladowania wspaniałości swoich przodków. Stąd specjalną rolę dano Gajuszowi i Lucjuszowi jako principes iuventutis. Wreszcie wykorzystanie przodków w rytuałach inicjacyjnych ma swoje paralele w inicjacjach chłopców na całym świecie i pokazuje zmyślne posłużenie się przez Augusta tradycjami rzymskimi do realizacji własnych celów.

Year

Volume

14

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Alexander von Humboldt Research Fellow
 • Ludwig-Maximilians-Universität München

References

 • Assmann A., Zeit und Tradition: kulturelle Strategien der Dauer, Cologne 1999.
 • Assmann J., Death and initiation in the funerary religion of Ancient Egypt, [In:] Religion and Philosophy in Ancient Egypt, ed. W.K. Simpson, “Yale Egyptological Studies” 1989, 3, 135-59.
 • Assmann J., Cultural Memory and Early Civilization, Cambridge 2011.
 • Castriota D., The Ara Pacis Augustae, Princeton 1995.
 • Cooley A.E., Roman Religion in the Age of Augustus, [In:] Religion in Republican Italy, eds. C.E. Schultz and P.B. Harvey, Cambridge 2006, 228-52.
 • De Grummond N.T., Etruscan myth, sacred history, and legend, Philadelphia 2006.
 • Dinter M.T., Guérin C. (eds., forthcoming), Cultural Memory in Republican and Augustan Rome, Cambridge.
 • Dolansky F., Coming of Age in the Roman World, [In:] Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, eds. J. Edmondson, A. Keith, Toronto-London 2008, 47-70.
 • Dumézil G., Archaic Roman Religion, Chicago 1970.
 • Eck W., The Age of Augustus, Oxford 2003.
 • Eliade M., Rites and Symbols of Initiation, Putnam, Connecticut 2009.
 • Geiger J., The First Hall of Fame, Leiden, Boston 2008.
 • Gowing A., Empire and Memory, Cambridge 2005.
 • Graadel I., Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002.
 • Harlow M., Laurence R., Growing up and Growing Old in Ancient Rome, London 2002.
 • Haselberger L. et al. eds., Mapping Augustan Rome. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 50, Portsmouth 2002.
 • Kockel V., ‘Forum Augustum’, [In:] Lexicon Topographicum Urbis Romae, 2, Rome 1995, 289-95.
 • La Fontaine J.S., Initiation, New York 1985.
 • La Rocca E., La nuova immagine dei fori Imperiali. Appunti in margine agli scavi, “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts” 2001, 108, 171-213.
 • Laes C., Strubbe J.H.M., Youth in the Roman Empire, Cambridge 2014.
 • Mac Góráin F., Apollo and Dionysus in Virgil, [In:] Incontri di filologia classica 2012/13, 12, 191-238.
 • Mac Góráin F., Virgil’s Bacchus and the Roman Republic, [In:] Augustan Poetry and the Roman Republic, eds. D. Nelis, J. Farrell, Oxford 2013, 124-45.
 • Mac Góráin F., The Mixed Blessings of Bacchus in Virgil’s “Georgics”, “Dictynna” 2014, 11 (online).
 • Montanari E., ‘“Figura” e “funzione” di Liber Pater nell’ età repubblicana’, “Studi e materiali di storia delle religioni” 1984, 8, 245-64.
 • Pelling C., The Triumviral Period , [In:] The Cambridge Ancient History X, Cambridge 1996, 1-69.
 • Price S.R.F., The place of religion: Rome in the early Empire, [In:] The Cambridge Ancient History X: The Augustan Empire, 43BC-AD 69 , eds. A.K. Bowman, E. Champlin, A Lintott, 2 nd edition, Cambridge 1996, 812-47.
 • Rawson B., Children and Childhood in Rome, Oxford 2003.
 • Rea J.A., Legendary Rome, London 2007.
 • Rüpke J., Religion in Republican Rome, Philadelphia 2012.
 • Scheid J., Augustus and Roman Religion: Continuity, Conservatism, and Innovation, [In:] The Cambridge Companion to the Age of Augustus, ed. K. Galinsky, Cambridge 2010, 175-94.
 • Spannagel M., Exemplaria Principis, Heidelberg 1999.
 • Stern G., M. Aemilius Lepidus and the Four Flamines on the Ara “Pacis Augustae”, [In:] Proceedings of the XVIth International Congress of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003: common ground: archaeology, art, science, and humanities, eds. C.C. Mattusch et al., Oxford 2006, 318-22.
 • Toher M., Nicolaus of Damascus: the life of Augustus and the autobiography, Cambridge 2017.
 • Treggiari S., Roman Marriage. “Iusti coniuges” from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991.
 • Whitehouse H., Modes of Religiosity. Oxford-Lanham MD 2004.
 • Wiseman T.P., Conspicui Postes Tectaque Digna Deo: the Public Image of Aristocratic and Imperial Houses in the Late Republic and Early Empire, [In:] Historiography and Imagination: Eight Essays on Roman Culture, Exeter 1994, 98-115.
 • Woolf G., Mars and Memory, [In:] Cultural Memories in the Roman Empire, eds. K. Galinsky, K. Lapatin, Los Angeles 2015, 206-24.
 • Zanker P., Forum Augustum: Das Bildprogramm, Tübingen 1968.
 • Zanker P., The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-78a8fbf0-510c-4b58-8daf-a21ef97bf81d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.