PL EN


2017 | 493 | 190-202
Article title

Instytucje nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia instytucji nadzoru właścicielskiego oraz wskazanie i omówienie ich znaczenia w systemie nadzoru nad spółkami z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki pojęcia spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Następnie omówiono istotę nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi. W drugiej części, na podstawie rozważań teoretycznych, zdefiniowano pojęcie instytucji nadzoru oraz wymieniono i opisano rodzaje instytucji, wskazując na ich znaczenie we właściwym wykonywaniu uprawnień właścicielskich i nadzorczych nad spółkami. Autor przyjął, że przez pojęcie instytucje nadzoru właścicielskiego należy rozumieć formalne i nieformalne reguły i procedury oraz podmioty, które zostały ukonstytuowane w przepisach prawa i których uprawnienia i kompetencje determinują kształt instytucji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78b133fb-6c9a-43c0-9360-86b63cde4c67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.