PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 579-592
Article title

Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny

Content
Title variants
Polish diaspora libraries in Latin America, with special focus on Argentina
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na terenie Argentyny funkcjonują dwie duże biblioteki polonijne: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires oraz biblioteka oo. franciszkanów w Martin Coronado pod Buenos Aires. Autorzy pragną zaprezentować dzieje obu zbiorów i ich twórców na tle polonijnego ruchu bibliotecznego i wydawniczego, poczynając od drugiej połowy XIX w. Będzie to próba przedstawienia stanu zachowania kolekcji, problemów z ich utrzymaniem i udostępnianiem oraz czytelnictwa polskiego w Argentynie. Autorzy postarają się opisać rolę pełnioną przez te biblioteki w życiu Polonii argentyńskiej tak w chwili ich powstania, jak i dzisiaj. Przedstawią też perspektywy dalszego funkcjonowania obu bibliotek widziane z Polski.
EN
Polish diaspora libraries in Latin America, with special focus on Argentina The article presents two large Polish diaspora’s libraries in Argentina: the Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires and the Franciscan Library of Martin Coro nado, Buenos Aires. Authors describe the history of both collections and their creators, in the context of the Polish diaspora library and publishing activities, beginning from the second half of the 19th century. Their goal is to describe the state of collections’ preservation, maintenance issues, and distribution. The article also deals with the issues of Polish reading in Argentina, the role played by these libraries in the life of the Argentinean Polonia, both at the time of the foundation and nowadays. Authors discuss the prospects for further functioning of both libraries as it is seen from Poland.
Contributors
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski
  • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
References
  • 75 anos de presença dos Padres Vincentinos, equipe pesquisadora: Pedro Gelinski et al., Curitiba 1978.
  • Chojnacki, W., Szulc Karol, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, [pod red. I. Treichel], Warszawa-Łódź 1972, s. 882.
  • Malczewski, Z., Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000.
  • Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku, pod red. I. Paczyńskiej, A. Pilcha, Kraków 1979.
  • Paszek, W., 100-lecie pracy misyjnej Polskich Księży Misjonarzy Św. Wincentego á Paulo w Brazylii (1903-2003), Kraków 2003.
  • Stemplowski, R., Słowianie w argentyńskim Misiones 1897–1947, Warszawa 1991.
  • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78b8d6f3-8b4e-40f1-bfe4-496592cf4002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.