PL EN


2018 | 2 (22) Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych | 157-169
Article title

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Content
Title variants
EN
The psychological aspects of working with a migrant student
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article summarises the most important issues concerning working with students with migration experiences: foreign teenagers and children, young refugees and children of repatriated persons. The article authors underline the psychological aspects and not only refer to changes in school curricula or language differences, but also discuss the cultural differences and issues such as cultural shock (experienced also by people who come back to the country of their origin), adaptive stress or post­‑traumatic stress. The authors also highlight the unique abilities of the migrant students and suggest effective ways of using them in school education. The article concludes with a short presentation of the legal acts that define they ways of supporting this group of students and with a list of publications that may become a source of inspiration for anyone interested in the matter.
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloń-ski, Kraków, Polska
References
 • Adler N.J., 1991, International Dimensions of Organizational Behavior, Boston, MA.
 • Barzykowski K., Grzymała­Moszczyńska H., Dzida D., Grzymała­Moszczyńska J., Kosno M. (2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności, Warszawa.
 • Black J.S., Gregersen H.B., 1998, So You J.S. i Gregersen, H.B., 1998, Personal and Professional Success, San Diego.
 • Bogdanowicz M., 1995, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia Wychowawcza”, nr 3.
 • Czarnecka B., 2012, W poszukiwaniu oznak szoku kulturowego – polskie imigrantki w Wielkiej Brytanii, „Studia Sociologica IV”, nr 2.
 • Grzymała­‑Moszczyńska H., Grzymała­‑Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., 2015, (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa.
 • Hatfield M.E., 2010, Children moving ‘home’? Everyday experiences of return migration in highly skilled households, „Childhood”, no. 17(2).
 • Jurek A., 2015, Dzieci lecą pierwsza klasą. Warszawa.
 • Linehan M., Scullion H., 2002, Repatriation of European female corporate executives: an empirical study, “International Journal of Human Resource Management”, no. 13(2).
 • Orellana M.F., Thorne B., Chee A., Lam W.E., 2001, Transnational Childhoods: The Participation of Children in Processes of Family Migration, „Social Problems”, no. 48(4).
 • Oberg K., 1960, Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments, “Practical Anthropology”, no. 7, s. 177–182.
 • Oszwa U., 2003, Zespół stresu pourazowego u dzieci, „Remedium”, nr 1.
 • Schütz A., 1945/2008, O wielości światów, przekł. Jabłońska B., Kraków.
 • Barzykowski K., Grzymała­Moszczyńska H., Dzida D., Grzymała­‑Moszczyńska J., Kosno M., 2013, Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności, Warszawa.
 • Białek K., red., 2015, Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, Warszawa, http://www.ore.edu. pl/wydzialy/specjalnych­‑potrzeb­‑edukacyjnych/6310‑miedzykulturo wosc­‑w­‑szkole­‑poradnik­‑dla­‑nauczycieli­‑i­‑specjalistów.
 • Chmielecka A., red., 2012, Od migracji do integracji, „Vademecum”, Warszawa, http://www. hfhrpol.waw.pl/wielokulturowosc/odmidoin_Vademecum.pdf.
 • Grzymała­‑Moszczyńska H., Grzymała­‑Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., 2015, (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa, http://nielatwepowroty.pl/publikacje/.
 • Grzymała­‑Moszczyńska H. i Jurek A., 2015, Poradnik w pigułce dla powracających, http://powro ty.otwartaszkola.pl/file.php/1/Poradnik_dla_rodzicow_i_nauczycieli_w_pigulce.pdf [dostęp: 17.11.2015].
 • Młynarczuk­‑Sokołowska A., Potoniec K. i Szostak­‑Król K., 2011, Przygody innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok, http://www.platformakultury.pl/files/2012‑08‑01/Przygo dy_Innego_Bajki_w_edukacji_miedzykulturowej.pdf
 • Młynarczuk­‑Sokołowska A., Szostak­‑Król K., 2015, Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego, Białystok, http://mentoring. pl/sites/default/files/js/book_www.pdf.
 • Ochojska J., 2012, Współpraca. Przewodnik dla dzieci, Warszawa.
 • Olszewska A., Zawadzka A., 2009, Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych, Warszawa.
 • Zurer Pearson B., 2013, Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), przeł. Wodniecka Z., Chlipalski K., Poznań.
 • Portal popularnonaukowy: http://dwujezycznosc.info/.
 • http://powroty.otwartaszkola.pl/ – strona prowadzona przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poświęcona w całości powrotom z emigracji.
 • ORPEG – przewodniki po polskiej szkole dla dzieci Wracam do Polski dla dzieci w różnym wieku (wersja szkoła podstawowa I, szkoła podstawowa II, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) – dostępne w wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).
 • http://www.ore.edu.pl/wydzialy/specjalnych­‑potrzeb­‑edukacyjnych/6310‑miedzykulturowo sc­‑w­‑szkole­‑poradnik­‑dla­‑nauczycieli­‑i­‑specjalistow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78bdfb7e-3f9b-4c49-96a2-48ab6d154188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.