PL EN


Journal
2019 | 15 | 1 | 155-169
Article title

E-LOGISTICS and E-SCM: How to increase competitiveness

Selected contents from this journal
Title variants
PL
E-LOGISTICS i E-SCM: Jak zwiększyć konkurencyjność
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Recent technology development and the rise of e-commerce activities influenced changes in the logistics field and have “forced” companies to change their approach to logistics. On the other side, we are witnessing new developments in logistics service providers and their transformation. Competitiveness today doesn’t depend only on price but also on customer service and delivery time. This can be influenced by the implementation of modern methods in logistics. Thus, logistics service providers in the global market are looked at as business partners and the relationship with logistics service company is considered as a partnership. Because of the development in technology e-logistics concept has become more frequently used since it gives concepts for information sharing and information transparency within partners within supply chains. Thus, one of the important tasks of e-logistics is to share information with its partners and with that, it can have an influence on their competitiveness. The main aim of the paper is to show that the right logistics service provider in the modern supply chain can help companies to gain and maintain competitiveness and especially by using different modern digital tools in doing business. Methods: Paper has been written based on the analyses of the reviewed literature together with determining potential influence e-logistics and e-SCM have on company’s competitiveness. The case of DHL included in this study has been selected to present potentials which e-logistics have on creating a competitive advantage. Results: Research results show that use of advanced logistics operator can help companies in increasing their competitiveness in today’s market Conclusions: Customer experience, new entrants, technology collaboration vs. competition are major characteristics of the new trend and logistics service providers will need to adapt to these changes. Improved running in one of the previously mentioned areas will create and maintain the company’s competitiveness and as more modern technological tools and solutions will be used, companies will be able to have more benefits.
PL
Wstęp: Rozwój technologii, który postępuje w ostatnim czasie oraz wzrost aktywności związane z e-commerce, wymusza zmiany w obszarze logistyki jak również podejście wielu firm do obszaru związanego z logistyką. Z drugiej strony można obecnie zaobserwować rozwój dostawców usług logistycznych i ich przekształcenia. W obecnych czasach konkurencyjność nie polega jedynie na cenie ale również na jakości usług oraz czasie realizacji. Wpływa to również na wdrażanie nowoczesnych metod w logistyce. W związku z rozwojem technologii, koncepcja e-logistyki jest coraz częściej wdrażana, umożliwiając wymianę informacji oraz jej przejrzystość dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań w-logistyka jest przekaz informacji pomiędzy partnerami, co wpływa na ich konkurencyjność. Celem tej pracy jest zaprezentowanie właściwej postawy dostawcy usług logistycznych we współczesnym łańcuchu dostaw, która może pomóc uzyskać firmom przewagę konkurencyjną poprzez między innymi stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Metody: Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy obecnej sytuacji, następnie określono wpływ e-logistyki oraz e-SCM na konkurencyjność firmy. Na przykładzie firmy DHL zaprezentowano potencjalne korzyści e-logistyki dla podwyższenia przewagi konkurencyjnej. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez operatora logistycznego, stosującego zawansowane rozwiązania technologiczne. Wnioski: Doświadczenie klienta, nowi użytkownicy, współpraca w zakresie używanych technologii versus konkurencyjność to główne elementy charakteryzujące nowy trend, który muszą wdrożyć do swojej praktyki dostawcy usług logistycznych. Poprawa w którymkolwiek z powyższej wymienionych obszarów stwarza możliwość do utrzymania konkurencyjność firmy. Wraz ze wzrostem stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, firmy uzyskują więcej korzyści.
Journal
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
155-169
Physical description
Contributors
  • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
  • University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” UIST, Ohrid, Republic of Macedonia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78bf3b8a-8cfc-454d-90a4-45a9e24653ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.