PL EN


2013 | 901 | 113-128
Article title

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań

Authors
Title variants
EN
Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to determine the position and distinguishing characteristics of mutual insurance companies (MICs) in the social economy. For this purpose, the broader context of the social economy sector in Poland, its distinguishing characteristics, and how it functions are outlined, and the position of MICs in the contemporary model social economy is indicated. The empirical section analyses the social and domestic aspects of MICs as entities in the social economy. The empirical study is qualitative, and subjective elements dominate. The following five aspects of social activity among nine MICs that existed in Poland in 2008 were researched: the structure and the area of social action, the people and organisation, the functioning of the organisation, its needs and problems, opinions and moods concerning the perception of the organisation. As a result, the analysis defines the position and character of MICs in the social economy in Poland.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ubezpieczeń, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Auleytner J. [2005], Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa.
  • Drucker P.F. [1995], Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Program PHARE „Dialog społeczny”, Warszawa.
  • Gliński P. [2001], Dziesięć lat współpracy sektora publicznego i obywatelskiego. Stan posiadania [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, red. M. Warowicki, Z. Woźniak, Municipium, Warszawa.
  • Ekonomia społeczna a rozwój [2008], red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Karta CEP-CMAF [2005] [w:] Ekonomia społeczna, II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, materiały, Ministerstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa–Kraków 2004.
  • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Płonka M. [2009], Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kraków.
  • Stolińska-Janic J. [1992], Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78c2697b-8b85-48ad-8b27-fc913dfa4d3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.