PL EN


2013 | 1(33) | 249-266
Article title

Oferta agroturystyczna powiatu wieruszowskiego

Title variants
EN
Agritourism offer of Wieruszów district
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ofertę agroturystyczną powiatu wieruszowskiego, który wyróżnia się na tle innych powiatów województwa łódzkiego stosunkowo wysokim poziomem rozwoju funkcji agroturystycznej. Do rozwoju bazy agroturystycznej w powiecie przyczyniły się: duża lesistość, obecność cieków i akwenów wodnych, otwarty i mozaikowy krajobraz, niski poziom urbanizacji i materialne dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich, a także kreatywność i przedsiębiorczość kwaterodawców (stworzenie lokalnego stowarzyszenia agroturystycznego, uczestnictwo w lokalnych imprezach i targach turystycznych).
EN
This article shows the development of agritourism offer in Wieruszów district, which stands out from other districts in łódzkie voivodship (central Poland) relatively high development level of agritourism function index. The development of agritourism in this region is contributed by high forest cover, the presence of watercourses and water bodies, open and mosaic landscape, low level of urbanization and material cultural heritage of rural areas, as well as the creativity and entrepreneurship of agritourism farms owners (creation of local agritourism association, participation in local events and tourism fairs).
Year
Issue
Pages
249-266
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Czerwiński J., Podstawy turystyki, PWSZ, Legnica 2007.
 • Davies E.T., Gilbert D.C., A Case Study of the Development of Farm Tourism in Wales, „Tourism Management” 1992, 13 (1), s. 56-63.
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 1997.
 • Drzewiecki M., Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 • Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia. Uwarunkowania. Działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 • Drzewiecki M., Agroturystyka, Bydgoszcz 1997.
 • Kmita E., Majewski J., Gospodarstwo agroturystyczne. Budowanie własnej oferty, w: Gospodarstwo Agroturystyczne. Poradnik, red. L. Powichrowski, MIPS, Warszawa 1997.
 • Lane B., What is rural tourism?, „Journal of Sustainable Tourism” 1994, Vol. 2, 1-2.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 • Łazarek M., Łazarek R., Gospodarka turystyczna, DrukTur Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 • Majewski J., Turystyka wiejska. Między rozwojem a ochroną dziedzictwa, w: Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 • Majewski J., Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004.
 • Oppermann M., Rural tourism in Southern Germany, „Annals of Tourism Research” 1996, Vol. 23, 1, s. 86-102.
 • Płocica A., Funkcje, szanse oraz bariery rozwoju agroturystyki w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie” 1998, 1.
 • Płocka J., Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1996.
 • Solle P., Powiat wieruszowski. Przewodnik turystyczny, Wieruszów 2007.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 • Wiatrak A.P., Problemy ekologizacji turystyki wiejskiej, w: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań 2000.
 • Wolak P., Agroturystyka – to interes, „Agrobazar” 1992, 10.
 • www.agroturystyka-wieruszow.pl [12.10.2011].
 • www.powiat-wieruszowski.pl [12.10.2011].
 • www.stat.gov.pl [12.10.2011].
 • Wyrzykowski J., Marak J., Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78c7b6ea-ab5b-44d7-bb4b-953a59970960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.