PL EN


2016 | 2(5) | 77-105
Article title

Edycja krytyczna Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisania Jana Gawińskiego

Authors
Title variants
EN
Th e critical edition of the poem “Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisanie” by 17-century author Jan Gawiński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The critical edition of the poem “Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisanie” by 17-century author Jan Gawiński (approx. 1622–1684) is the first academic work on the poem. Twelve poems are dedicated to twelve months. The author presents nature, work in the field and farm, religious and pagan ceremonies performed at the time in the Polish countryside, from a perspective of a Baroque classicist. He links erudition (e.g. references to Vergilius, Jan Kochanowski, Szymon Szymonowic) with observations and oft en humour. The publication includes an introduction that provides the reader with a historical background and context to the piece, the description of the sources, translation, and editorial notes.
Keywords
Year
Volume
Pages
77-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • 12 miesięcy opisanie i znaki każdego w tym roku nowym (1753) (1975). W: B. Baczko, H. Hinz (oprac.), Kalendarz półstuletni 1750–1800 (s. 45–47). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Obserwacje niektóre, co w którym miesiącu, tak względem zdrowia, jak względem gospodarstwa, uważać i zachować, wierszem krótko położone (1760) (1975). W: B. Baczko, H. Hinz (oprac.), Kalendarz półstuletni 1750–1800 (s. 61–64). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gawiński, J. (2000). Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfi kacji z XVII wieku. Jan Gawiński „Mowa ostatnia umierającej przez miecz Jadwigi z Kolbuszowa […]”. Oprac. D. Chemperek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gawiński, J. (2003). Clipaeus Christianitatis to jest Tarcz chrześcijaństwa. Oprac. D. Chemperek, W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum.
 • Gawiński, J. (2005). Dworzanki albo Epigrammata polskie. Wyd. J. Głażewski. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
 • Gawiński, J. (2007). Sielanki z Gajem zielonym. Wyd. E. Rot. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
 • Gawiński, J. (2009). Pieśni. Wyd., oprac. D. Chemperek. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Jana z Wielomowic Gawińskiego Pisma pozostałe (1879). Wyd. W. Seredyński. Kraków: Drukarnia „ Czasu”.
 • Kochanowski, J. (1957). Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kochanowski, J. (1997). Pieśni. Oprac. L. Szczebińska-Ślęk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim w.o. Jakuba Wujka S.J. (1962). Tekst poprawili ks. S. Styś, W. Lohn. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Publiusz Wergiliusz Maro (1953). Bukoliki i Georgiki. Przeł., oprac. Z. Abramowiczówna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rudomicz, B. (2002). Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672. Cz. 1–2. Przeł. W. Froch, oprac. M.L. Klementowski, W. Froch, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Staropolska poezja ziemiańska. Antologia (1988). Oprac. J.S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szymonowic, Sz. (2000). Sielanki i pozostałe wiersze polskie. Oprac. J. Pelc, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Włodarski, M. (oprac.) (1997). Polska poezja świecka XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Barłowska, M. (2014). „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bystroń, J.S. (1994). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1–2. Warszawa: Pań stwowy Instytut Wydawniczy.
 • Chemperek, D. (2005). Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dziama, L. M. (1905). Jan Gawiński. Studium literackie. Kraków: Księgarnia D.E. Friedleina.
 • Głażewski, J. (2008). W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Juszyński, M.H. (1820). Dykcjonarz poetów polskich. T. 1. Kraków: Drukarnia Józefa Mateckiego.
 • Kiliańczyk-Zięba, J. (2015). Wstęp. W: Stanisław z Bochnie Gąsiorek, Fortuna albo Szczęście (s. 37–41). Oprac. J. Kiliańczyk-Zięba. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kroczak, J. (2008). Szymon Szymonowic i Jan Gawiński a magicznie zadawana impotencja. W: R. Krzywy (red.), Erotyzm w literaturze staropolskiej (s. 49–63). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Krzyżanowski, J. (red.). (1969–1972). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 1–3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kuchowicz, Z. (1992). Człowiek polskiego baroku, Łódź : Wydawnictwo Łódzkie.
 • Mazurkiewicz, R. (1993). Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Michalunio, Cz. (oprac.) (2007). Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. Z indeksem osobowym i tematycznym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Nowicka-Jeżowa, A. (1988). Homo viator – mundus – mors. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nowicka-Jeżowa, A. (1992). O staropolskiej poezji żałobnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piskała, M. (2010). Arkadyjskie echa w epigramatyce staropolskiej. W: J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska (red.), Staropolskie Arkadie (s. 99–112). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
 • Piszczykowski, M. (1977). Wieś w literaturze polskiego baroku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rot-Buga, E. (2009). Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji „Sielanek” Jana Gawińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
 • Rot-Buga, E. (2013). „Helikon” Jana Gawińskiego – glosa edytorska. Roczniki Humanistyczne, 11 (1), 7–25.
 • Sproede, A. (1990). Gawiński’s Einspruch. Jan Kochanowski’s „tragische” Fraszka I, 3 ( „O żywocie ludzkim”) in einer Leseart der Barockzeit. Russian Litterature, 27 (2), 157–196.
 • Walińska, M. (2003). Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych. Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Wojtowicz, W. (2010). Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zajdler, L. (1977). Dzieje zegara. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78cca508-33a8-4d2b-879e-bbd58b97086c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.