PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 273-286
Article title

Od podejrzliwości do wiarygodności. Kilka wstępnych uwag do twórczości Michała Hellera w świetle teorii dyskursu

Content
Title variants
EN
From suspicion to credibility. Several preliminary remarks on Michał Heller’s work in light of discourse theory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This essay attempts at finding the essential connection between theory of discourse and the Michał Heller’s writing strategy. Some fundamental concepts of Michael Foucault become very stimulative in light of Heller’s vision of connecting disciplines (physics/cosmology, theology/religion, philosophy). The aim of this article is also to reveal the problems of using narrow meanings of some concepts (especially “institution”, “authority”).
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski, Warszawa 1977.
 • Foucault M., Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France w 1970 roku, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
 • Grzmil-Tylutki H., Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków 2010.
 • Grzmil-Tylutki H., Francuska analiza dyskursu po zwrocie pragmatycznym, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014, s. 245-264.
 • Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2005.
 • Heller M., Moralność myślenia, Tarnów 1993.
 • Heller M., Wszechświat i Słowo, Kraków 1994.
 • Heller M., Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, przeł. E. Nicewicz-Staszowska, Kraków 2013.
 • Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków 2014.
 • Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Kraków 2015.
 • Howarth D., Michel Foucault i archeologia praktyk dyskursywnych, [w:] tegoż, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 81-108.
 • Macek W.M., Teologia nauki według księdza Michała Hellera, Warszawa 2010.
 • Marshall J.D., Foucault a badania edukacyjne, [w:] Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, pod red. S.J. Balla, tłum. K. Kwaśniewicz, Kraków 1994, s. 17-34.
 • Okopień-Sławińska, Prolepsis, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 2005, s. 245
 • Synowiec A., W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, z.65, s. 383-396.
 • Wszołek S., Krótki życiorys księdza profesora Michała Hellera, [w:] M. Heller, Podróże z filozofią w tle, wyb. i oprac. M. Szczerbińska-Polak, Kraków 2014, s. 9-16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78cdedc4-3733-4e6f-8f14-e586621b46e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.