PL EN


2017 | 17 | 2 | 9-23
Article title

Martial arts and adolescents: using theories to explain the positive effects of Asian martial arts on the well-being of adolescents

Content
Title variants
PL
Młodzież a sztuki walki: zastosowanie teorii wyjaśniających pozytywne efekty wpływu azjatyckich sztuk walki na dobre samopoczucie młodzieży
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem. The main purpose of this paper is to explain, using theories, how practicing martial arts could help enhance the well- being of adolescents. Method. The paper reviews and discusses literature regarding the nature of martial arts and the nature of adolescents and their well-being. In addition, study findings regarding the effects of martial arts and theories of well-being are discussed. The paper synthesizes these discussions into theoretical and conceptual frameworks. To do so, the paper emphasizes taekwondo (TKD) and the need-based theories of well-being. Results. The paper showed that (1) the well-being of adolescents has different dimensions or adolescents have various fundamental needs; (2) the training of TKD has different components; and (3) the different components of the training help adolescents meet their fundamental needs, thereby improving adolescents’ well-being Conclusion. Need-based theories of well-being could be used by researchers and others to understand and explain why martial arts training improve the well-being of adolescents.
PL
Problem. Głównym celem niniejszej pracy było wyjaśnienie, za pomocą teorii, jak ćwiczenie sztuk walki może przyczynić się do zwiększenia dobrego samopoczucia młodzieży. Metoda. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej sztuk walki i charakteru młodych ludzi oraz ich dobrego samopoczucia. Ponadto omówione zostały wyniki badań dotyczących wpływu sztuk walki i teorii dobrego samopoczucia. Artykuł jest syntezą owych rozważań ujętą w ramy teoretyczne i pojęciowe. Podkreślona została rola taekwondo (TKD) i teorie potrzeb w zakresie dobrego samopoczucia. Wyniki. W pracy wykazano, że (1) dobre samopoczucie młodzieży ma różne wymiary i młodzież ma zróżnicowane potrzeby podstawowe; (2) szkolenie TKD ma różne komponenty; oraz (3) urozmaicone elementy treningu pomagają młodzieży w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, tym samym poprawiając ich dobre samopoczucie. Wniosek. Teorie oparte o analizę potrzeb w zakresie dobrego samopoczucie mogą być wykorzystywane przez naukowców i inne osoby, aby zrozumieć i wyjaśnić, dlaczego trening sztuk walki poprawia samopoczucie młodzieży.
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
9-23
Physical description
Contributors
  • Mizan – Tepi University (Ethiopia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d2ebb7-77a1-4607-96b5-85761684b9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.