PL EN


2016 | LXV (65) | 4 | 59-74
Article title

Transformation of university education. From the principle of reason to the principle of the market

Content
Title variants
PL
Transformacja kształcenia uniwersyteckiego. Od zasady rozumu do zasady rynku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Some ideological trends in higher education global discourse, and practical changes in higher education institutions that occur in countries participating in Bologna process, are leading to decreasing the quality of teaching and learning in many fields of university studies. In this paper an attempt is made to characterize the quality of higher education as a subjective or inter-subjective construct referring to the effectiveness and usefulness of the educational process. Also, some aspects of the marketisation of universities (in particular some of its underlying reasons and consequences) are discussed in the last part of the paper.
PL
Niektóre tendencje ideologiczne w globalnym dyskursie edukacyjnym oraz faktyczne zmiany w szkolnictwie wyższym dokonujące się w krajach uczestniczących w procesie bolońskim prowadzą w szczególności do obniżania się jakości nauczania i uczenia się na licznych kierunkach studiów uniwersyteckich. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania jakości kształcenia na poziomie wyższym jako zsubiektywizowanego konstruktu odnoszącego się do skuteczności i użyteczności procesu kształcenia. W ostatniej części artykułu omówione zostały niektóre aspekty urynkowienia uniwersytetów (w tym niektóre jego przyczyny i konsekwencje).
Year
Volume
Issue
4
Pages
59-74
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • aboczkowski@uni.opole.pl
References
 • Barnett R. 2013. Imagining the university. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Bhaskar R. 2011. Reclaiming reality. A critical introduction to contemporary philosophy. London: Routledge.
 • Biały K. 2011. Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Boczkowski A. 2009. “Effectiveness and usefulness of education as sociological categories”. Przegląd Socjologiczny 58(4): 47–70.
 • Boczkowski A. 2011. Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Drozdowicz-Bieć M. 2014. Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity. Analiza FOR nr 09/2014.
 • Education at a Glance, 2009. OECD Indicators.
 • Frazer M.J. 1992. quality assurance in higher education. In: Quality assurance in higher education, A. Craft (ed.). London – Washington D.C.: The Falmer Press.
 • Guri-Rosenblit S., H. Śebkova, U. Teichler 2007. “Massification and diversity of higher education systems: Interplay of complex dimensions”. Higher Education Policy 20: 373–389.
 • Hornowska E. 2004. O pomiarze jakości usług w obszarze edukacji [On measurement of the quality of services in the area of education]. In: Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz (red.). Warszawa: Academica.
 • Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 w uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 19 listopada 2014 r. [http://www.nauka.gov.pl/g2/orvginal/2014H/b34c7353d34b2c9a42eel4aa2bQ05e27.pdf [access: 15.06.2015)].
 • Jakość to bycie szczęśliwym. 2012. Gazeta Wyborcza (7.12.2012, academic supplement).
 • Krajewska A. 2004. Jakość kształcenia uniwersyteckiego. Ujęcie pedagogiczne. Białystok: TransHumana.
 • Skrzypek E. 1999. Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. 2013. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Teichler U. 1998. “Massification. A challenge for institutions of higher education”. Tertiary Education and Management 4(l): 17–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78dbaae9-1a69-42a7-85d2-da02e8ed81e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.