PL EN


2017 | 11/I | 89-106
Article title

OPŁACALNOŚĆ PROJEKTÓW OUTSOURCINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY TARNÓW OPOLSKI

Authors
Content
Title variants
EN
PROCESS OUTSOURCING AS A MEANS FOR EFFICIENT OPERATION OF A LOCAL GOVERNMENT UNIT (BASED ON THE EXAMPLE OF THE GMINA OF TARNÓW OPOLSKI)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi wyzwaniami w obszarze zarządzania strategicznego JST. Jego celem jest przedstawienie outsourcingu w Gminie Tarnów Opolski i jego wpływu na optymalizację ekonomiczno-finansową JST I stopnia. Środki w budżecie gminy zaoszczędzone w wyniku zastosowaniu outsourcingu mogą być wykorzystane, między innymi, dla realizacji nowych zdefiniowanych obszarów funkcjonowania Gminy. Podstawą do przygotowania niniejszego artykułu jest dostępna literatura przedmiotu, źródła internetowe oraz wyniki analizy danych Gminy Tarnów Opolski.
EN
This article deals with issues connected with contemporary challenges in the area of strategic management of local government units. Its purpose is to present the outsourcing in Tarnów Opolski Commune and its influence on the improvement of economic and financial efficiency, and thus an important element contributing to the development of the first level local government units. The funds in the budget of the commune saved by the use of the outsourcing can be used, among other things, for the implementation of new defined areas of functioning of the Commune. The basis for the preparation of this article is the available literature on this subject, the Internet sources, but in majority these are the author's own studies developed on the basis of the materials concerning Tarnów Opolski Commune.
Year
Issue
Pages
89-106
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Łódzka
References
  • Foltys J., Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
  • Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2012.
  • Kaleta A., Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck 2014, Warszawa.
  • Łukasik K., Lean management czy outsourcing, Marketing i Rynek, 2014, nr 5.
  • Matejun M., Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matwiejczuk W. (red.), Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, Warszawa, Difin 2011.
  • Radło M., Ciesielska D., Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw Outsourcing Magazine 2010, nr 5.
  • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, red. J. Hausner, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf [dostęp 24.03.2016 r.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78de298e-a153-4650-91d5-99e351122247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.