PL EN


2012 | 7(14) | 47-57
Article title

Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania w kontekście Polski

Content
Title variants
EN
Political extremism and state security, deliberations in the context of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To main aim of this article is to show the problems of extremist political organizations (left and right) active in the Republic of Poland, and to give an answer to the question, if those groups can influence on the internal security of the state and use the terrorism in its actions. The knowledge of the rangę and methods of those groups, their views, allows properly assess and recognize the potential threat that those groups can bring to the security - first of all constitutional. By this we mean the state of socio-political relations in the country, which ensures the respect and effective protection of the mechanisms established by the political system and assigned values and rights.
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Chełminiak M., Elementy nacjonalizmu w myśli euroazjatyckiej Aleksandra Dugina, [w:] Narody i nacjonalizm w federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Warszawa 2004, s. 120-127.
 • Coser L.A., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009, s. 55.
 • Działalność niejawna, http://www.bhpoland.org/strona/pl_dzialalnosc.htm [odczyt dn. 12.03.2011],
 • Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 179.
 • Galembski R., Eschatologiczny wymiar ekstremizmu politycznego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 63.
 • Herbut R., Ekstremizm, [w:] Słownik politologii, Wrocław 2003, s. 86-87.
 • http://aktywl4.net/index.php/o-nas/31-ideologia [odczyt dn. 12.10.2012],
 • http://answ.wordpress.com/about/ [odczyt dn. 23.03.2011],
 • http://xportal.alk.pl/?page_id=48 [odczyt dn. 12.10.2012],
 • Jakubowska U., Ekstremizm poli¬tyczny. Studium psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 40.
 • Lasecki R., Ku doktrynie społeczeństwa zamkniętego. Metapolityka i metafizyka sojuszu ekstremów, Templum Novum 2011-2012, nr 11-12, s. 120-132.
 • Mietelski M., Autonomiczni nacjonaliści, Polityka Narodowa 2010, nr 7.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 285.
 • Stępień S., Koncepcje polityczne ekstremizmu prawicowego w III Rzeczypospolitej, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 296-297.
 • Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483.
 • Tokarczyk R., Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycz¬nego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lu¬blin 2004, s. 17.
 • Tokarz G., Współczesny polski ekstremizm lewicowy wobec przemocy, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 321.
 • Wywiad Arkadiusza Mellera z Michałem Rakulskim — Pierwszym Sekretarzem Rady Centralnej RLK oraz Aleksandrem Iwanowem, Komisarzem ds. Ideologicznych RC RLK. http://archiwum.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/6235/ [odczyt dn. 12.10.2012 r.].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78e6895f-2385-4335-bacd-241d60a5b025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.