PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 36-41
Article title

Skuteczność działań edukacyjnych w obszarze finansów na przykładzie projektu "Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości"

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Wyniki wielu badań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym wskazują na niski poziom świadomości finansowej Polaków. Deficyt wiedzy w obszarze finansów osobistych, niezadowalający poziom umiejętności oraz niewłaściwe zachowania i postawy, wskazywane są jako istotne przeszkody w świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z produktów finansowych. Obraz społeczeństwa, jaki wyłania się z badań, sugeruje potrzebę realizowania działań w obszarze edukacji finansowej obejmujących różne grupy odbiorców. W szczególności ich adresatami powinny być osoby młode, które niebawem będą podejmowały swoje pierwsze poważne decyzje finansowe.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
36-41
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Coombs, P.H., Prosser, R.C., Ahmed, M. (1973). New paths to learning for rural children and youth, Nowy Jork: Prepared for UNICEF by International Council for Educational Development, Pobrane z: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=education&context=
 • Delors, J. (red.). (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Grinstein-Weiss, M., Guo, S., Reinertson, V., Russell, B. (2015). Financial Education and Savings Outcomes for Low-Income IDA Participants: Does Age Make a Difference? The Journal of Consumer Affairs, 49(1), s. 156-185. http://dx.doi.org/10.1111/joca.12061
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.). (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2007). Komunikat Komisji. Edukacja Finansowa, KOM (2007) 808. Bruksela.
 • Maison, D. (2017). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku. Warszawa: NBP.
 • OECD (2005). Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. Recommendation of the council, Pobrane z: http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf.
 • OECD (2015). National strategies for financial education. OECD/INFE policy handbook, Pobrane z: http://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf.
 • OECD (2016). OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, Pobrane z: http://www.oecd.org/finance/financial-education/oecd-infe-survey-adult-financial-literacy-competencies.htm.
 • OECD INFE (2011). Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy. Paryż: OECD.
 • OECD INFE (2012). Guidelines on Financial Education in Schools. Paryż: OECD.
 • PISA (2017). PISA 2015 Results (Volume IV): Students' Financial Literacy. Paris: OECD Publishing.
 • Świecka, B. (2016). Wiedza i edukacja finansowa gospodarstw domowych jako determinant rozwoju obrotu bezgotówkowego. W: M. Żukowski, P. Bolibok (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy (s. 89-103). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • UNESCO (2010). Guidelines for TVET Policy Review, Pobrane z: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001874/187487e.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78efe99c-da80-4e72-ad61-d8dd21509d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.