PL EN


2018 | 6 | 141-154
Article title

Konflikty w rodzinie i propozycje ich rozwiązywania

Authors
Content
Title variants
EN
Conflicts in family and solution ideas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W życiu doświadczamy wielu konfliktów, są to zarówno konflikty zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Konflikty mogą nas niszczyć, ale i wzmacniać, wiele zależy od tego, jak rozwiązaliśmy zaistniałą sytuację konfliktową. Konstruktywne wyjście z takiej sytuacji rozwija w człowieku dojrzałość i umiejętność pokonywania kolejnych trudności. Uczy rzetelnej oceny siebie, swoich oczekiwań i zrozumienia dla potrzeb partnera oraz kształtuje trwałe relacje międzyludzkie. Dla osiągnięcia tych korzyści niezbędna jest wiedza o istocie konfliktów i ich rozwiązywaniu. W tekście tym podjęto próbę ukazania zjawiska konfliktów w rodzinie, przybliżenia ich przyczyn i możliwości rozwiązywania.
EN
In our lives we experience many conflicts, both internal and external. Conflicts might either destroy or enhance us- it depends on solution chosen to the problem. Constructive solution develops maturity and ability to conquer difficulties. It teaches honest evaluation of ourselves, our expectations and understanding for partner’s needs as well as shapes long- lasting interpersonal relations. To obtain those advantages, knowledge about essence of conflicts and their solving is indispensable. In this text, the author made an attempt to present the phenomenon of conflicts in family, their reasons and solution possibilities.
Year
Volume
6
Pages
141-154
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982.
 • Coleman P.T., Konflikt trudno rozwiązywalny, przeł. M. Cierpisz, M. Kodura [w:] Rozwiązywanie konfliktów, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Kraków 2005.
 • Frączek Z., Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym, Rzeszów 2017.
 • Gurtler H., Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, tłum. M. Kaczorowska, Warszaw 2003.
 • Izdebska H., Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1978.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Olubiński A., Konflikty małżeńskie a warunki i efekty wychowania w rodzinie, Toruń 1987.
 • Rostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódź 2001.
 • Ryś M., Uwarunkowania konfliktów i kryzysów w małżeństwie i rodzinie. Przyczyny, przebieg, skutki i sposoby rozwiązywania [w:] Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. E. Milewska, A. Szymanowska, Warszawa 2000.
 • Skwarek B., Herberger J., Sipowicz-Buczko K., Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Legnicy” 2017, nr 22(1).
 • https//cbos.pl/SPISCOM.POL/K_037_02.PDF (dostęp: 05.10.2018). https//cbos.pl/SPISCOM.POL/2012/K_082_12.PDF (dostęp: 05.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78f08442-a887-4042-a082-3e09da188a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.