PL EN


2018 | 521 | 30-38
Article title

Wartość dodana i zarządzanie ryzykiem jako efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce – wyniki badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Audyt wewnętrzny w Polsce funkcjonuje już ponad 15 lat, jednakże jego otoczenie prawne i praktyka przysparza nadal wielu problemów zarówno samym audytorom, jak i jednostkom, które są objęte audytem wewnętrznym. Celem artykułu jest zdefiniowanie wartości dodanej jako rezultatu funkcjonowania audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, zidentyfikowanie najczęściej pojawiających się ryzyk oraz stworzenie rankingu działań sprzyjających wzrostowi jakości świadczonych usług publicznych. Do realizacji wskazanego celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2016 nad audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozwoliło to na szersze spojrzenie na instytucję audytu i jego rolę w sektorze samorządowym, uszeregowanie rodzajów ryzyk według hierarchii ich ważności dla jednostek sektora samorządowego, stworzenie rankingu rodzajów wartości dodanej i działań sprzyjających wzrostowi jakości świadczonych usług publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78f1babe-1003-4cbb-9bfe-d5758089473d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.