PL EN


2014 | 102 | 79-88
Article title

Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego

Authors
Title variants
EN
Crisis and Finance Management in a Basic Unit of Territorial Self-Government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys sektora finansów publicznych w Polsce w różnym stopniu wpłynął na kondycję finansową podmiotów zaliczanych do tego sektora. Jest zrozumiałe, iż w warunkach kryzysu gospodarczego nieunikniony jest spadek dochodów całego sektora, a zatem dochodów budżetu państwa, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych. W konsekwencji każdy z tych podmiotów będzie zmuszony ograniczać swoje wydatki.
EN
Crisis of the sector of public finances in Poland influenced the financial condition of subjects of the sector to a various extent. It is clear that there is a decrease in income of the whole sector due to crisis, as well as income of the state budget, own income of the units of territorial self-government and other subjects of public finances. As a consequence, each of these subjects will be forced to limit its expenses.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Antoszkiewicz J.D., Wyznacz kierunek działania firmy, [w:] J.D. Antoszkiewcz (red.) Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 2007.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy, PWE, Warszawa 2006.
 • Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
 • Komornicka M., Dochody własne samorządów lokalnych, [w:] E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki (red.), Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, Poznań 1992.
 • Kożuch A., Zarządzanie finansami lokalnymi, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 1.
 • Michalak A., Gołębski A., Wydatki w formie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2000, nr 6.
 • Ruśkowski E., Stankiewicz J., Wydatki budżetowe, [w:] E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 2, Kik, Warszawa 2000.
 • Sierak J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie publiczne w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr. 203, poz.1996).
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78f41a21-9cd6-4684-9076-fbfe9af21b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.