PL EN


2014 | 17 | 1 | 7-39
Article title

Transdiagnostyczne modele zaburzeń odżywiania i metody terapii, na przykładzie poznawczo-behawioralnego modelu Fairburna i terapii poprzez akceptację i zaangażowanie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Transdiagnostic models of eating disorders and therapeutic methods: The example of Fairburn's Cognitive Behavior Therapy and Acceptance and Commitment Therapy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji transdiagnostycznego podejścia do zaburzeń odżywiania (anoreksji psychicznej, bulimii psychicznej oraz zaburzeń odżywiania nie określonych inaczej) na przykładzie dwóch względnie nowych rodzajów terapii: poznawczo-behawioralnej, prowadzonej w oparciu o model Fairburna, oraz terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). W odniesieniu do obu terapii przedstawiono ich podstawy teoretyczne, przyjmowane modele psychopatologii, proponowane mechanizmy zmiany, a także cele i wybrane techniki pracy terapeutycznej. Zasugerowano kierunki rozwoju dalszych badań porównujących skuteczność obydwu podejść, czynniki moderujące ich efektywność oraz możliwości integracji obu modeli.
EN
The present article aims to present a transdiagnostic approach to eating disorders (anorexia nervosa, bulimia nervosa, and eating disorders not otherwise specified) using the example of two relatively new types of therapy: Cognitive Behavior Therapy (CBT), based on Fairburn's model, and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Theoretical frameworks, psychopathology, proposed change mechanisms, as well as objectives and selected therapeutic techniques are discussed for both approaches. Directions for further research comparing the efficacy of the two approaches, the factors that moderate their outcomes, and the possibilities of integrating the two models are also suggested.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
7-39
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78f4b7da-f12b-436f-a57a-7cb554448b19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.