PL EN


2015 | 232 | 215-224
Article title

Świadomy konsument energii w województwie śląskim w świetle badań ankietowych

Authors
Content
Title variants
EN
Conscious energy consumer in the silesian voivodeship in the field of survey
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom konsumpcji energii staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na ogólny system kosztów dostaw energii oraz wpływa na kształtowanie się poziomu emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Realizacja wzorców zrównoważonej konsumpcji przez gospodarstwa domowe wymaga aktywnej polityki państwa. Istotnym problemem, w aspekcie działań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii, wydaje się nacisk na zwiększenie świadomości społecznej zmierzający do oszczędzania energii. Celem artykułu jest identyfikacja indywidualnych zachowań proekologicznych konsumentów energii w województwie śląskim oraz ocena poziomu świadomości i podejmowanych decyzji gospodarstw domowych związanych z konsumpcją energii w regionie w kontekście zrównoważonego rozwoju.
EN
The level of energy consumption is becoming a key factor in the overall cost of energy supply system and the overall levels of emissions harmful to health and the environment. The implementation of sustainable consumption patterns by households requires an active state policy. An important problem in the context of efforts to increase the energy efficiency, seems to focus on raising public awareness leading to saving energy. The aim of this article is to identify the individual ecological behaviour of energy consumers in the Silesian Voivodeship, and to assess the level of awareness and decision-making related to household energy consumption in the region in the context of sustainable development.
Year
Volume
232
Pages
215-224
Physical description
Contributors
References
  • CBOS (2009), Polacy o zmianach klimatu, Warszawa.
  • GIG (2011), Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju. Raport końcowy, Katowice.
  • GUS (2014), Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa.
  • Nycz-Wróbel J. (2012), Zachowania ekologiczne w gospodarstwach domowych (na przykładzie opinii mieszkańców woj. podkarpackiego), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 285.
  • OECD (2002), Towards Sustainable Household Consumpcion? Trends and policies in OECD countries, www.oecd.org/env/consumption.../2089523.pdf.
  • OECD (2011), Greening Household Behaviour. The role of public policy, http://www.oecdilibrary.org/environment/greening-household-behaviour_9789264096875-en.
  • Poskrobko B. (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  • RWE (2013), Świadomość energetyczna Polaków. Raport RWE Polska, http://www.swiadomaenergiarwe.pl/upload/pdf/Raport_Swiadomosc_Energetyczna_Polakow.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78fbf8f9-b077-439c-9dc0-0fd377c07cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.