PL EN


2016 | 12 | 183-197
Article title

Zagadnienie kompetencji zawodowych w kontekście zachowań transgresyjnych – informacja z badań

Content
Title variants
EN
Professional competence in the context of transgress behaviours
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście przedstawione zostały informacje z badań przeprowadzonych w 2015 roku wśród studentów PWSZ w Suwałkach. Przedmiotem badań było określenie predyspozycji do zachowań transgresyjnych, szczególnie w zakresie takich cech, jak: dominacji nad innymi, innowacyjności, motywacji do zdobywania nowych kompetencji czy podejmowania ryzyka. Natomiast celem badań była prognoza sukcesów zawodowych badanych studentów.
EN
The article presents the results of the research conducted in 2015 amongst PWSZ students in Suwałki. The subject of the research was to define the predisposition to transgress behaviour, in particular in such features as: dominance above others, the innovation, motivation for getting new competences or taking a risk. The forecast of professional successes of examined students was the purpose of research.
Year
Issue
12
Pages
183-197
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
References
 • Armstrong M., Zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 • Filipowicz G., Uniwersalny Model Kompetencji, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2014.
 • Foucault M., Przedmowa do transgresji, [w:] Osoby. Transgresje, red. M. Janion,
 • Rosiek, 3, Wyd. Morskie, Gdańsk 1984.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 • Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne, szansa i ryzyko, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 • Kozielecki J., Zarys koncepcji transgresyjnej człowieka, „Studia Socjologiczne” 1985, nr 3–4.
 • Kozłowska D., Zastosowanie wybranych modeli kompetencyjnych w doskonaleniu działalności turystycznej, Wyd. Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki, Białystok 2014.
 • Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami – bilanse doświadczeń zawodowych, Poltex, Warszawa 1997.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2003.
 • Słownik Języka Polskiego T.1, (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978.
 • Symela K., Teoretyczne podstawy modularyzacji treści kształcenia zawodowego, „Pedagogika Pracy” 1999, nr 26–27.
 • Szkiłądź H., Transgresja, [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7900c3d2-c19b-4b30-9a47-7e5441776c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.