PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 54-84
Article title

Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat

Authors
Content
Title variants
EN
Movies on Trwam TV: Preparation for Public Debate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nadawcy społeczni mają obowiązek emisji audycji o treściach prospołecznych i zgodnych z profilem swej działalności, a estetyka ich przekazów jest konwencjonalna. Aby sprawdzić zasadność tych założeń, poddano jakościowej analizie filmy: The Perfect Wave (Idealna fala), Nasze dzikie serca (Our Wild Hearts) i drugą część serialu When Calls the Heart (Głos serca) emitowane w TV Trwam. Okazało się, że podejmują m.in. tematy: górnictwa, sądownictwa, ojcostwa, ekologii, funkcjonowania służb publicznych. Dokumenty recepcji wskazują na życzliwy odbiór. Sprzeciwy budzi konwencjonalna estetyka tych filmów, rzadziej przesłania religijne i społeczne.
EN
Community broadcasters are obliged to emit pro-social programs in line with their profile, however the aesthetics of their programs and messages is traditional and conventional. To test this assumption, the second season of the TV movies: The Perfect Wave, Nasze dzikie serca and series When Calls the Heart were subjected to qualitative analysis. It was found that they addressed issues of: mining, fatherhood, ecology, and functioning of public services. Analysis of reception indicated a favourable response. Conventional aesthetics of the movies, not so much their religious and social messages, was found to be objectionable by some viewers.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Adamski Andrzej. 2011. Media narzędziem humanizacji w świetle nr. 73. encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”. W Człowiek w medialnym labiryncie. M. Laskowska, K. Guzek (red.). Warszawa.
 • Adamski Franciszek. (red.). 1987. Kościół a kultura masowa. Kraków.
 • American Dramas. 2016. http://www.dailymotion.com/AmricanDramas [dostęp: 24.02.2017].
 • Anirudh7-280-284791. 2014. Awful Script. Awful Acting and Jesus Centric. http://www.imdb.com/title/tt2414822/reviews?ref_=tt_ov_rt [dostęp: 15.09.2014].
 • Ashby Emily. 2015. When Calls the Heart. https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/when-calls-the-heart [dostęp: 24.02.2017].
 • Asner Marie. 2016. Current Issue. The Perfect Wave. http://www.tollbooth.org/index.php/home/movie-reviews/1305-the-perfect-wave [dostęp: 24.02.2017].
 • Australia – śmiertelny atak rekina. 2014. http://turystyka.wp.pl/kat,1036543,title,Australia-smiertelny-atak-rekina,wid,16870103,wiadomosc.html?ticaid=11370b [dostęp: 13.09.2014].
 • Balawajder Edward. 2012. „Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego”. Roczniki Nauk Społecznych nr 1. 115–146. https://www.kul.pl/files/852/media/RNS/pdf-y/2012/2012_1-_strzeszewski.pdf [dostęp: 21.02.2017].
 • Bednarek Józef. 2006. Multimedia w kształceniu. Warszawa.
 • „Believe Pictures”. 2007. Welcome to „Believe Pictures”. http://believe-pictures.com/ [dostęp: 5.03.2017].
 • Benjamin Walter. 1963. Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,Frankfurt am Main.
 • „Bishop Charity”. 2014. When Calls the Heart, Season One. http://www.charitysplace.com/review/whencallstheheartseasonone.htm [dostęp: 24.02.2017].
 • Box Jellyfish (hasło). 2003–2017. http://en.wikipedia.org/wiki/Box_jellyfish# [dostęp: 13.09.2014].
 • „Box Office Revolution”. Christian Movie News and Reviews. The Perfect Wave (movie review). 2016. https://boxofficerevolution.wordpress.com/2016/02/21/the-perfect-wavemovie-review/ [dostęp: 24.02.2017].
 • „Christian Review Magazine”. The Perfect Wave. 2015. https://www.joomag.com/magazine/christian-review-magazine-issue-3-march-2015/0437561001425074082/p24?short [dostęp: 24.02.2017].
 • Christians G. Clifford G., T.L. Glasser i in. 2009, Normative Theories of the Media. Journalism in Democratic Societies, Urbana – Champaign.
 • „Common Sense Media”. Our Mission. 2003. https://www.commonsensemedia.org/aboutus/our-mission#about-us [dostęp: 4.03.2017].
 • Cottle Simon, M. Rai. 2008. „Television News in South Africa: Mediating an Emerging Democracy”.
 • Journal of Southern African Studies, June 1. 343–358.
 • DeCandido Grace A., M. Rogers 1990. „Teaching through TV: library instruction electronically”. Library Journal 115. 142–143.
 • De Kocks Bryn. 2014. A Laugh in all the Wrong Ways, 4.03.2014. http://www.imdb.com/title/tt2414822/reviews?ref_=tt_ov_rt [dostęp: 15.09.2014].
 • Dobek-Ostrowska Bogusława. 2007. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław.
 • „European Film Academy” The Swedish Way – Film Education. http://www.europeanfilmacademy.org/For-a-European-Agenda-for-Film-Education-at-School.148.0.html [dostęp: 5.07.2017].
 • Fiołek-Lubczyńska Bogumiła. 2004. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury. Kraków.
 • Gencarelli Mike 2013. Ricky Schroder talks about new Hallmark Channel film „Our Wild Hearts”. http://www.mediamikes.com/2013/07/ricky-schroder-talks-about-new-filmour-wild-hearts [dostęp: 22.02.2017].
 • Gerbner George. 1977. “Television: The New State Religion?” ETC. A Review of General Semantics No. 2. 146–150.
 • „Gloria.tv”. The More Catholic the Better. 2016. https://gloria.tv/video/pp81PGW9oXag6wXPjXetKwA47 [dostęp: 21.02.2017].
 • Goban-Klas Tomasz. 2005. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.
 • Godzic Wiesław. 2004. Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie. Kraków.
 • Gotz Maya. 2004, „Soaps Want to Explain Reality”. Daily Soaps and Big Brother in the Everyday Life of German Children and Adolescents. W Young People, Soap Operas and Reality TV. C. von Feilitzen (ed.). Göteborg. 65–80.
 • Grossman Elwira M. 2000. Film fabularny jako źródło wiedzy studentów zaawansowanych o polskiej kulturze. Kilka uwag praktycznych o zajęciach fakultatywnych. W Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. J. Mazur (red.). Lublin. 285–293.
 • Gruszczyńska Aleksandra, W. Matusiak. 2015. Wyprzedaż akcji JSW, od debiutu 90% w dół. „Nowy prezes bez winy”. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17857253,Wyprzedaz_akcji_JSW__od_debiutu_90_proc__w_dol___Nowy.html?disableRedirects=true [dostęp: 21.02.2017].
 • Gulińska Hanna, M. Bartoszewicz, M. Miranowicz i in. 2012. Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych. Poznań.
 • Helman Alicja. 1991. „Za co kochamy i dlaczego nienawidzimy seriali”. Kino nr 5. 18–20.
 • Idealna fala. 2014. Plakaty (2) 2015. http://www.filmweb.pl/film/Idealna+fala-2014-668254/posters [dostęp: 3.03.2017].
 • „IMDB” a Our Wild Hearts. 2013. http://www.imdb.com/title/tt1838735/?ref_=nv_sr_1 [dostęp: 2.03.2017].
 • „IMDB” b Our Wild Hearts. 2013. http://www.imdb.com/title/tt1838735/, 21 II 2017.
 • „IMDB” c Our Wild Hearts (2013 TV Movie). http://www.imdb.com/title/tt1838735/fullcredits?ref_= tt_ov_st_sm [dostęp: 2.03.2017].
 • „IMDB” d Our Wild Hearts. 2013. http://www.imdb.com/title/tt1838735/ [dostęp: 2.03.2017].
 • „IMDB” e The Perfect Wave. 2014. http://www.imdb.com/title/tt2414822/?ref_=nv_sr_1 [dostęp: 22.02.2017].
 • „IMDB” g When Calls the Heart. 2014. http://www.imdb.com/title/tt2874692/?ref_=nv_sr_1 [dostęp: 28.02.2017].
 • Jakubowski Witold. 2001. Edukacja i kultura popularna. Kraków.
 • Jakubowski Witold. 2007. „S jak serial”, czyli edukacja w stylu pop. W Kultura popularna i (re) konstrukcje tożsamości. A. Gromkowska-Melosik (red.). Poznań–Leszno.
 • Jelonkiewicz Mirosław. 2006.. Film jako tekst kultury w komunikacji interkulturowej. Wykorzystanie filmów podczas zajęć o kulturze polskiej dla cudzoziemców. W Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.). Lublin. 59–66.
 • Jelonkiewicz Mirosław. 2008. „Film jako tekst kultury w komunikacji interkulturowej (wykorzystanie filmów w nauczaniu cudzoziemców wiedzy o Polsce i jej kulturze)”. Postscriptum Polonistyczne nr 2. 177–186.
 • Kisielewska Alicja. 2006. Seriale telewizyjne a kreowanie świadomości zbiorowej. W Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. M. Gierula, M. Wielopolska-Szymura (red.). Katowice. 311–323.
 • Kisielewska Alicja. 2008. Serial telewizyjny – współczesna Biblia pauperum? W Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (red.). Kraków. 417–424.
 • Kisielewska Alicja. 2009. Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności. Kraków.
 • Kiwior Wiktoria. 2014. Obraz świata nastolatka na podstawie wybranych seriali dla dzieci i młodzieży. W Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje. D. Bruszewska-Przytuła, M. Ciechmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska (red.). Olsztyn.
 • Korzeniewski Bohdan. 1979. „Film w nauczaniu na przykładzie geografii”. Chowanna. 297–302.
 • Kosińska-Krippner Beata. 2006. „Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa”. Kwartalnik Filmowy nr 54/55. 190–210.
 • Kozloff Stoudt. 1998. Teoria narracji a telewizja. W Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych. E. Stawowczyk (przeł.). R.C. Allen (red.). Kielce. 66–96.
 • Kruger Loren. 2009. „‘Africa Thina’? Xenophobic and Cosmopolitan Agency in Johannesburg’s Film and Television Drama”. Journal of Southern African Studies March 1. 237–252.
 • Kwiatek Karol. 2012. An Exploration of 360o Film and Immersive Environments for Educational Purposes. http://jied.org/1/1/4/ [dostęp: 5.07.2017].
 • Kwiek Jadwiga. 2005. Telenowela a edukacja. Studium psychopedagogiczne. Poznań.
 • Lawton Adam. 2013. Ricky Schroder talks about new TV show „Starting Strong”. http://www.mediamikes.com/2013/05/ricky-schroder-talks-about-new-tv-show-starting-strong/ [dostęp: 13.09.2014].
 • Leja Leon (red.). 1970. Film skuteczną pomocą dydaktyczną. Warszawa.
 • Lemish Dafne. 2008. Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. A. Sadza (przeł.). Kraków.
 • Lewicki Arkadiusz. 2011. Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej. Wrocław.
 • Łaciak Beata. 2006. „Polskie seriale obyczajowe jako element dyskursu o problemach społecznych”. Societas/Communitas nr 2. 73–93.
 • Łaciak Beata. 2013. Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Warszawa.
 • Łotman Jurij. 1983. Semiotyka filmu. J. Faryno, T. Miczka (przeł.). Warszawa.
 • Marczak Mariola. 2000. Poetyka filmu religijnego. Kraków.
 • Meyrowitz Joshua. 1995. Taking McLuhan and „Medium Theory” Seriously: Technological Change and the Evolution of Education. W Technology and the Future of Schooling. S.T. Kerr (ed.). Chicago. 73–110.
 • „NSW Education Standards Authority”. http://www.boardofstudies.nsw.edu.au [dostęp: 5.07.2017].
 • Ogonowska Agnieszka. 2009. Telewizja w edukacji medialnej. Kraków.
 • Our Wild Hearts. 2013. http://www.imdb.com/title/tt1838735/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#-cast [dostęp: 2.03.2017].
 • Our Wild Hearts. TV Plakaty. 2013. http://www.filmweb.pl/film/Our+Wild+Hearts-2013-631141/posters [dostęp: 3.03.2017].
 • Penny-prosperity from United Kingdom. Perfect Letdown. 2014. http://www.imdb.com/title/tt2414822/reviews?ref_=tt_ov_rt [dostęp: 15.09.2015].
 • Postman Neil. 1979. “The First Curriculum: Comparing School and Television”. Phi Delta Kappan 61(3). 163–168.
 • Prędota Joanna. 2011. „Obraz Polski i Polaków w najnowszych filmach polskich i możliwość ich wykorzystania w edukacji kulturowej cudzoziemców”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców nr 18. 321–325.
 • Roscoe Jane, C. Hight. 1998. Faking it: Mock-Documentary and the Subversion of Factuality. Manchester.
 • Schramm Wilbur (red.). 1960. The Impact of Educational Television. Urbana.
 • Schramm Wilbur. 1977. Big Media Little Media. Tools and Technologies for Instruction. Beverly Hills.
 • Siebert Fred S., T. Peterson, W. Schramm. 1956. Four Theories of the Press. Urbana–Champaign.
 • Silverman David. 2010. Prowadzenie badań jakościowych. J. Ostrowska (przeł.). Warszawa.
 • Skrzypczak Józef. 1985. Film dydaktyczny w szkole wyższej. Warszawa.
 • Smith Mike. 2013. TV Film Review „Our Wild Hearts”. http://www.mediamikes.com/2013/07/tv-film-review-our-wild-hearts/ [dostęp: 24.02.2017].
 • „Spl!ng” [Stephen ‘Spling’ Aspeling] The Perfect Wave. 2016. http://www.spling.co.za/card/the-perfect-wave [dostęp: 24.02.2017].
 • Stachówna Grażyna. 1994. Seriale – opowieści telewizyjne. W Mitologie popularne. D. Czaja (red.). Kraków. 73–89.
 • Strzelecka Aneta. 2013. Filmy animowane i programy telewizyjne na lektoracie języka polskiego jako obcego (propozycja autorska). W Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. t. 2. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.). Lublin. 183–191.
 • Supermaczo1. 2014. Tv Trwam. http://www.filmweb.pl/film/Our+Wild+Hearts-2013-631141 [dostęp: 24.01.2017].
 • Theperfectwavemov. 2012. The Perfect Wave (Trailer). https://www.youtube.com/watch?v=-CXS5rYdSI4 [dostęp: 22.02.2017].
 • Tidhar Chava E. (ed.). 1990. ETV Broadcasting Research in the nineties: Readings from the Tel Aviv Seminar. Tel Aviv.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1995 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2016, poz. 6.
 • Uszyński Jerzy. 2000. Problematyka kulturalna Polskiej Telewizji Publicznej. Warszawa.
 • Uszyński Jerzy (red.). 2001. Polskie seriale telewizyjne. Studium antenowe. Warszawa.
 • Uszyński Jerzy (red.). 2005. Polskie seriale telewizyjne. Studium antenowe. Warszawa.
 • Vandermeersche Geert, R. Soetaert, K. Rutten. 2013. “Critical Media Literacy and Narratives in (Teacher) Education”. Journal of Popular Film & Television 41(2). 58–60.
 • Wartościowe filmy. Głos Serca – Wymowna Cisza – [Lektor PL] Cz. 2. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=X2XhDJKAdR4 [dostęp: 21.02.2017].
 • Webb Andy. 2013. Our Wild Hearts (2013). A Schroder Family Movie. http://www.themoviescene.co.uk/reviews/our-wild-hearts/our-wild-hearts.html [dostęp: 24.02.2017].
 • Woźniak Anna. 2014. „Serializacja” życia wsi? O funkcjach i znaczeniu serialu w rzeczywistości wiejskiej W Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje. D. Boruszewska-Przytuła, M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska (red.). Olsztyn. 264–275.
 • Yi Zhang Charlie. 2016. “Queering the National Body of Contemporary China”. Frontiers: A Journal of Women Studies 37 (2). 1–26.
 • Zalewska Małgorzata. 2014. Serial – wiedza – pamięć. Wpływ seriali historycznych na pamięć kulturową. W Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka. M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska (red.). Olsztyn.
 • Zierkiewicz Edyta, J. Anioł. 2012. Media jako instrument polityki społecznej państwa? Serial telewizyjny w służbie edukacji dorosłych – analiza Głębokiej wody. W Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych. W. Jakubowski (red.). Kraków. 145–169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7900e65f-8ce2-471e-a628-e82b6117619a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.