PL EN


Journal
2011 | 28 | 20-31
Article title

O faktach instytucjonalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional Facts (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza struktury faktów instytucjonalnych. Są to fakty, których istotnym elementem konstytutywnym jest określony kontekst społeczny. Proste fakty fizyczne stanowiące "fundament" faktów instytucjonalnych to fakty surowe (brute facts). Zdefiniowanie związków łączących je z faktami instytucjonalnymi jest głównym zamierzeniem niniejszego artykułu. W pierwszej kolejności analizuję pojęcie faktu surowego. Posługuję się w tym celu artykułem Elizabeth Anscombe On brute facts (1958). Szczegółowo omawiam zaproponowane przez autorkę warunki, opisujące strukturę faktów instytucjonalnych oraz określające ich relacje względem faktów surowych. W drugiej części artykułu przechodzę do analizy współczesnej teorii faktów instytucjonalnych zaproponowanej przez Johna Searle’a w książce The Construction of Social Reality (1995). Na początek przeprowadzam rozróżnienie na reguły regulatywne oraz konstytutywne oraz bliżej analizuję strukturę tego rodzaju konstytucji. Następnie wprowadzam pojęcie instytucji, które dla Searle’a oznacza pewien wzorzec zachowania wyznaczany przez zbiór reguł konstytutywnych. Na koniec podejmuję zagadnienia podstaw ontologicznych instytucji, czyli świadomości zbiorowej.
EN
The principal aim of this article is to analyze the structure of institutional facts. These are facts whose essential part is a particular social context. The physical facts that present the background of institutional facts are called “brute facts”. In the article I define the link between them and institutional facts. I first analyze the concept of the brute fact using Elizabeth Anscombe’s article On brute facts (1958). I discuss in detail the structure of institutional facts and define their relation to brute facts. Then I take up the analysis of the contemporary theory of institutional facts presented by John Searle in his book The Construction of Social Reality (1995). I first distinguish between regulative and constitutive rules and analyze more closely the structure of such constitution. Next, I introduce the concept of institution which according to Searle means a particular pattern of behavior that is defined by a set of constitutive rules. In the end I take up the issue of the ontological foundation of the institution, i.e. of collective consciousness.
Keywords
Journal
Year
Issue
28
Pages
20-31
Physical description
Contributors
author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
References
  • Anscombe [1958] – E. Anscombe, On brute facts, “Analysis” (3) 1958: 69-72.
  • Anscombe [1985] – E. Anscombe, Natürliche Tatsachen, [w:] Analytische Handlungstheorie, t. I, G. Meggle (red.), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985: 163-168.
  • Hillel-Ruben [1997] – D. Hillel-Ruben, John Searle's The Construction of Social Reality, “Philosophy and Phenomenological Research” (2) 1997: 443-447.
  • Searle [1995] – J.R. Searle, The Construction of Social Reality, The Free Press, New York 1995.
  • Searle [2002] – J.R. Searle, How to derive "ought" from "is", [w:] Theories of Ethics, Ph. Foot (red.), Oxford University Press, Oxford 2002: 101-114.
  • Searle [2005] – J.R. Searle, What is an institution?, “Journal of Institutional Economics” (1) 2005: 1-22.
  • Tollefsen [2004] – D. Tollefsen, Collective Intentionality, “The Internet Encyclopedia of Philosophy”, dostępne na: http://www.iep.utm.edu/c/coll-int.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79026e32-8925-49c4-8ad4-889bd60e9829
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.