PL EN


2014 | 5 | 2 | 9
Article title

Zastosowanie handlu internetowego 
w sektorze morskim

Authors
Content
Title variants
EN
Internet commerce in maritime industry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Handel internetowy rozwija się w Polsce dynamicznie, wkraczając w coraz to nowe branże i oferując coraz szerszą gamę towarów oraz usług. Wobec handlu internetowego otwarty jest także sektor morski, czego przejawem jest tzw. maritime e-commerce. Ten aspekt handlu internetowego nie jest jednak popularnym tematem publikacji i badań naukowych. W niniejszym artykule jest przedstawiona geneza handlu internetowego w sektorze morskim z uwzględnieniem relacji biznesowej typu business-to-business (B2B). Podjęto próbę scharakteryzowania maritime e-commerce także w relacji biznesowej typu business-to-customer (B2C). Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów handlu internetowego w sektorze morskim oraz perspektyw jego rozwoju, zwłaszcza na polskim rynku detalicznych zakupów internetowych.
EN
Internet commerce in Poland is growing rapidly, entering into new industries and offering a wider and wider range of goods and services. For electronic commerce is open maritime industry, as evidenced by the maritime e-commerce. This aspect of e-commerce is not a popular topic of publications and research. In this article the author presents the genesis of electronic commerce in the maritime industry taking into account the particular business relationship business-to-business (B2B). Then attempt to characterize maritime e-commerce in business-to-customer (B2C) relationship. The purpose of this article is to identify the attributes of internet commerce in the maritime industry, having particular regard to Polish online market, especially retail.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79084fcf-1dce-42da-852f-5dd7f494a5e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.