PL EN


2017 | 473 | 422-432
Article title

Role convention bureau w świetle badań empirycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie, jakie role odgrywają convention bureaux w lokalnej branży spotkań, w podziale na instytucje funkcjonujące w miastach o różnej liczbie spotkań międzynarodowych (wg rankingu ICCA). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że ta instytucja powinna odgrywać pięć kluczowych ról: agenta, rzecznika, koordynatora, lidera i twórcy wizerunku. Postawiono hipotezę, że w miastach będących liderami w rankingu ICCA convention bureau łączy powyższe role, natomiast w miastach o niewielkiej liczbie spotkań opisywany podmiot koncentruje się głównie na roli agenta. Realizacja celu była możliwa dzięki przeprowadzeniu międzynarodowego badania wśród osób zarządzających convention bureaux w 73 miastach. Kwestionariusz przesłano drogą mailową, a późniejszą analizę danych przeprowadzono przy pomocy metody IPA (Importance-Performance Analysis). Ostatecznie hipoteza została zweryfikowana negatywnie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7909e843-4090-42a5-90a5-c79260d5a610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.