PL EN


2000 | 1 | 101-116
Article title

Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z konsekwencji reformy systemu ubezpieczeń społecznych, której zasadnicze zręby weszły w życie w dniu 1 stycznia 1999 r., jest zmiana statusu ubezpieczeniowego osób duchownych. W szczególnej sytuacji prawnej znajdują się zaś te z nich, które oprócz pozostawania w stanie duchownym są ponadto zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zarówno stan duchowny, jak i zatrudnienie – jeśli tytuły te rozpatruje się oddzielnie – wiążą się z obowiązkiem ubezpieczenia nie tylko na gruncie ubezpieczeń społecznych, lecz także w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja, w której jedna osoba spełnia równocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniami z obu tytułów, uregulowana jest jednak przez odrębne przepisy. Mają one szerokie zastosowanie w praktyce – duża część osób duchownych jest przecież zatrudniona w ramach stosunku pracy jako nauczyciele religii. Niektóre z nich, mimo przeprowadzonych nowelizacji, wciąż jednak budzić mogą uzasadnione wątpliwości.
Year
Volume
1
Pages
101-116
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • A. Pędzierski, Zasady nowego systemu ubezpieczeń społecznych, “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 1, s. 3-9.
 • B. Wagner, Podmiotowy zakres ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 3, s. 3-6;
 • D. Bieniasz, A. Szałek, System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne i system emerytalny po reformie, Warszawa 1999;
 • E. Wojtaszczyk, Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa od 1 września 1999 r., “Prawo Pracy” 1999, nr 9, s. 17-28.
 • J. Kroner, Świadczenia - prawo do nich i wysokość, “Rzeczpospolita” 1999, nr 16, s. 15.
 • J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 248-249;
 • J. Lewandowska, Nowy system ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia dla wszystkich grup zawodowych, “Prawo Pracy” 1999, nr 1, s. 9-19;
 • K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 1999, s. 337-341;
 • M. Tworkowska, Emerytury i renty z I filara, “Prawo Pracy” 1999, nr 1, s. 21-25.
 • P. Stanisz, Kto jest osobą duchowną?, “Gazeta Prawna” 1999, nr 1, s. 30.
 • P. Stanisz, Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 469.
 • P. Stanisz, Ubezpieczenia społeczne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, s. 258-261.
 • T. Bach, Koncepcja prawna ubezpieczenia społecznego osób duchownych, w: Kościół i prawo, t. 12, red. J. Krukowski, F. Lempa, F. Mazurek, Lublin 1994, s. 78-79
 • T. Liszcz, Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 3, s. 7-9;
 • T. Liszcz, Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kraków - Lublin 1997, s. 113-114.
 • U. Chmielewska, Macierzyństwo duchownych, “Gazeta Ubezpieczeniowa” 1999, nr 34, s. 24.
 • U. Jackowiak, Ubezpieczenie społeczne duchownych, “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 5, s. 8.
 • W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1999, s. 104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-790a7de7-26a7-4f9a-9574-1aa270a2e3fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.