PL EN


2014 | 167 | 221-230
Article title

Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy

Content
Title variants
EN
Disabled, the Elderly and Youth in the Labour Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to analyze and assess the situation of some vulnerable groups: disabled, older and youth in the Polish labour market. The presentation of reality exposes the weaknesses and shortcomings of labor market institutions, the process of education and social security in Poland. Although the current labour law prohibits all discrimination, presented groups are clearly discriminated. The young people, who are creating our economic development, are in the particularly difficult situation. The end of the article presents the trends that should be the subject of further research and serious discussion.
Year
Volume
167
Pages
221-230
Physical description
Contributors
References
 • M. Kabaj: Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych. W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. PAN, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2008.
 • W. Kieżun: Patologia transformacji. Poltext, Warszawa 2012.
 • Pułapki prywatyzacji. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.
 • Z. Janowska: Dysfunkcje i patologie w procesie prywatyzacji. W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • W. Sobczyk: Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych - potrzeby i bariery. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2009, nr 11.
 • A. Migas: Kształtowanie rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2008, nr 5-6.
 • A. Nowak: Ochrona praw kobiet i niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego. "Polityka Społeczna" 2012, nr 3.
 • T. Majewski: Jak zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2009, nr 10.
 • To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. Red. P. Szukalski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Pracownicy 45+ w naszej firmie. Program Narodów Zjednoczonych do Rozwoju (UNDP). Red. B. Urbaniak, Ł. Jarek: "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej. "Polityka Społeczna" 2012, nr 3.
 • J. Cewińska, M. Striker, K. Wojtaszczyk: Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009;
 • M. Striker: Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych. W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-790b5ad3-02bc-4f70-96b9-998c9edcfef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.