PL EN


2021 | 20 | 2: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w czasie pandemii COVID-19 | 76-91
Article title

Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna

Content
Title variants
EN
THE SITUATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC – AN INTERSECTIONAL ANALYSIS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest pokazanie specyfiki sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa opisano problemy, na które napotyka ta grupa, w tym związane z edukacją zdalną oraz dostępem do usług wspierających rozwój i codzienne funkcjonowanie, a także wpływem pandemii na zdrowie psychiczne. W artykule odniesiono się również do tego, czy i w jakim zakresie rząd zauważył oraz zaadresował te problemy w swoich działaniach będących odpowiedzią na wywołany pandemią kryzys, i oceniono, że niezastosowanie podejścia intersekcjonalnego sprawiło, że były one niewystarczające.
EN
The main aim of this article is to show the specificity of the situation of children with disabilities during the COVID-19 pandemic. Based on a review of the literature, the problems encountered by this group have been described, including those related to remote education and access to development and day-to-day services, as well as the impact of the pandemic on mental health. The article also addresses whether and to what extent the government identified and addressed these issues in its response to the pandemic crisis, and assessed that failure to follow an intersectional approach made them insufficient.
Contributors
  • Katedra Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-790e4204-3375-4a2d-ba97-76304f402897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.