PL EN


2018 | 9 | 1 | 182-186
Article title

Przedmiot przysposobienie obronne jako element budowania systemu bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
The Subject of Defensive Adoption as an Element of Building a Security System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę na tradycję przysposobienia obronnego ja-ko przedmiotu w edukacji szkolnej oraz rolę, jaką może ono odegrać w budowaniu współczesnego systemu bezpieczeństwa w Polsce w przypadku, gdyby powrócił do siatki przedmiotów w szko-łach średnich.
EN
In this article, I would like to draw the attention to the tradition of defensive development as a subject in school education and the role that it can play in building a modern security system in Poland in the event that it returns to the subject network in upper secondary schools.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
182-186
Physical description
Contributors
author
  • Doktor, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Polska
References
  • Kucharski, M. (2002). Edukacja obronna. Warszawa: Fundacja „Innowacja”, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
  • Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. War-szawa: Sprawy Międzynarodowe.
  • Żegnałek, K. (2001). Dydaktyka obronna. Warszawa: DS-W MON. Oddział Edukacji Obywatel-skiej, „Egros”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-791adecd-09ce-451d-ba89-acbb7c917f67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.