Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/1 | 49–59

Article title

W kręgu komunikacji aksjologicznej św. Jana Pawła II na przykładzie wystąpienia w Balicach w 2002 roku

Title variants

EN
In the circle of axiological communication of St John Paul II in his 2002 speech in Balice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka opracowania dotyczy istoty komunikowania społecznego św. Jana Pawła II jako perswazyjnego procesu propagowania wartości. Cel artykułu wynika z intencji spopularyzowania jednej z metod aksjolingwistycznej refleksji nad przepowiadaniem. Problem badawczy dotyczy determinowania tonacji retorycznej (inwencji oraz elokucji retorycznej) Papieża-Polaka. Przedmiotem analizy są przejawy wartościowania, a także wpływ wartości na użycie języka.
EN
The subject matter of the research paper pertains to the essence of St. John Paul II`s social communication as a persuasive process of propagating values. The aim of the article results from the intention to popularize one of the methods of axiolinguistic reflection on preaching. The research relates to determining the rhetorical tonality (invention as well as rhetorical elocution) of the Polish Pope. The subject of the analysis are manifestations of evaluation, and the influence of values on the usage of language

Year

Issue

Pages

49–59

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-791bf1cf-94a3-4ddb-a86a-30d31d200f8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.