PL EN


2006 | 9 | 2 | 81-99
Article title

Przeżywanie własnego ciała przez kobiety z bulimią psychiczną

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Body self-perception in women with bulimia nervosa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł jest próbą eksploracji struktury ja cielesnego kobiet z bulimią psychiczną. Przeprowadzone badania oparte zostały na holistycznym rozumieniu człowieka, w którym cielesność stanowi istotny element systemu Ja – fundament tożsamości i osobowości podmiotu. Według przyjętej definicji ja cielesne jest sposobem doświadczania siebie w swoim ciele wraz ze swoją płciowością (aspekt podmiotowy) oraz zbiorem konkretnych doświadczeń cielesnych – świadomych i nieświadomych – które odbijają się w obrazie ciała, jaki każdy podmiot posiada. Operacjonalizacją tak rozumianego pojęcia jest Kwestionariusz Ja Cielesnego, składający się z czterech skal – wymiarów ja cielesnego: (1) akceptacji cielesności, (2) przeżywania intymności z osobami płci przeciwnej, (3) eksponowania kobiecości oraz (4) stosunku do jedzenia i wagi ciała. Grupa 36 kobiet z bulimią psychiczną (zdiagnozowaną według DSM IV) w wieku 15-25 lat została przebadana tym kwestionariuszem. Uzyskane wyniki posłużyły do wydzielenia spośród nich trzech podgrup charakteryzujących się: głębokim (grupa A), umiarkowanym (grupa B) i nieznacznym zaburzeniem ja cielesnego.
EN
The aims of this article was to address the following questions: How do women with bulimia nervosa experience their own body? Which aspects of their bodily self are the basis of their identity and constitute essential elements of self structure? The study was conducted on 36 bulimic women, aged from 15 to 25, diagnosed according to DSM IV criteria for bulimia nervosa. The subjects were examined with the Body Self Questionnaire which consists of four scales (dimensions of the Body Self): acceptance of one’s body, disclosure of femininity, experience of intimate relations with persons of the opposite sex, and relationship towards eating and body weight. The conclusion from the study is: The body self of bulimic women is differentially disordered into three levels: profound, moderate and minimal.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
81-99
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
author
  • Katedra Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-791fe269-3ae6-40e8-b1c9-ce70e70bf531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.