PL EN


2016 | 163 | 229-237
Article title

Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”; Виктор Астафьев, „Пастух и пастушка”)

Authors
Title variants
EN
Old age in discourse of love in modern Polish and Russian literature (Tadeusz Konvitski, A Chronicle of Amorous Accidents; Viktor Astafiev, A Shepherdand a Shepherdess)
PL
Starość w dyskursie miłosnym we współczesnej literaturze polskiej i rosyjskiej (Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych; Wiktor Astafjew, Pasterz i Pasterka)
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The characters connected with old age category in the discourse of love in the Chronicle of Amorous Accidents by Tadeush Konvitski and Shepherd and Shepherdess by Viktor Astafjev were analyzed in this article. We have focused on three types of characters: 1) which are connected with the main love story, 2) which become a center of love story, 3) which are connected with the motive of memory of love. We have analyzed how the same elements, characters, situations and motives, category of old age and love were realized in works of Polish and Russian writers.
PL
Artykuł poświęcony jest postaciom związanym z kategorią starości w dyskursie miłosnym powieści Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych i Wiktora Astafjewa Pasterz i pasterka. Wyróżniono w nim trzy typy postaci: 1) towarzyszące fabule miłosnej, 2) tworzące fabułę miłosną, 3) związane z motywem pamięci o uczuciu miłosnym. Metoda komparatystyczna i hermeneutyczna pozwalają ocenić specyfikę kategorii starości i miłości w analizowanych powieściach.
Year
Volume
163
Pages
229-237
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79221b50-e4d7-4259-8119-e940b257d012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.