PL EN


2019 | 1(20) | 107-119
Article title

Barbarzyńca ze Wschodu. Od stereotypu do mitologizacji Rosjan

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Barbarian from the East. From the stereotype to the mythologization of the Russians
RU
Варвар с востока. От стереотипа к мифологизации россиян
Year
Volume
Pages
107-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Cynarski, W. (2005). Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego. W: A. Andrusiewicz (red.). Polska i jej wschodni sąsiedzi, T. 5 (339–350). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Czeremski, M. (2015). Problemy z mitologizacją kultury. W: W. Charchalis, B. Trocha (red.). Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej (21–32). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 • Dmitrów, E. (1997). Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933– 1945. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Eco, U. (2012). Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe. Poznań: Rebis.
 • Janion, M. (2009). Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa: WAB.
 • Leinwald, A. (2013). Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768–1864. Wybrane zagadnienia. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLVIII, 5–25.
 • Sakowicz-Tebinka, I. (2010). Imperium Barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Schaff, A. (1981). Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Szczotka, S. (2012). Wizerunek bolszewika w polskich plakatach propagandowych z woj­ny polsko-rosyjskiej 1919–1920 ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Niepodległość i Pamięć, 19/1–4 (37–40), 205–213.
 • Szymkowska-Bartyzel, J. (2006). Amerykański mit polski konsument czyli reklamowe oblicza Ameryki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Śpiewak, P. (2012). Żydokomuna. Interpretacje historyczne. Warszawa: Czerwone i Czarne.
 • Tomicki, R. (1987). Mit. W: Z. Staszczak (red.). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne (244–248). Warszawa–Poznań: PWN.
 • Wolniewicz, M. (2014). Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej (1863–1864). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79232723-a5a3-44d4-8d86-59cec06f0e26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.