PL EN


2018 | 3(146) | 143–158
Article title

Stagnacja czy zmiana? Wymiar sprawiedliwości przy Okrągłym Stole

Content
Title variants
EN
Stagnation or change? Administration of justice at the Round Table
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On the one hand, the Round Table is a historical event, because it took place in 1989; on the other hand, however, it may be regarded as a current one, as it was referred to by politicians in various contexts in 2017, with reference to the reform of the administration of justice in Poland. In an attempt to justify the changes postulated by the political group of the United Right, Deputies spoke of the need to overcome the provisions of the Round Table regarded as the source of pathology and inability to create a well-functioning system of the administration of justice. It is interesting to note that some of the politicians, scholars and journalists taking part in the debate on the judicial reform in Poland played an important role at the Round Table, as participants of law and court reform workgroup. The purpose of the article is to answer the title question: Stagnation or change?, taking into account such key issues as the importance and manner of creating the law, understanding the rule of law, institutional guarantees of the rule of law.
Year
Issue
Pages
143–158
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • 1. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • 2. Dubiński K., Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak–Wałęsa, Sylwa, Warszawa 1990.
 • 3. Gebert K., Mebel, Aneks, Londyn 1990.
 • 4. Janik K., Kondycja i przyszłość polskiego socjalizmu, „Wieś Współczesna” 1989, nr 4.
 • 5. Łabędź K., Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.
 • 6. Kaliski B., Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989, <http://www.rcin.org.pl>.
 • 7. Sanecka J., Trembicka K., Okrągły Stół w Polsce — mity i stereotypy w dwadzieścia lat później, [w:] Okrągły Stół. Dwadzieścia lat później, red. W. Polak, J. Kufel, M. Chechłowska, P. Nowakowski, D. Chrula, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • 8. Smoleński P., Szermierze okrągłego stołu. Zwątpienia i nadzieje, red. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Wolne Pismo Most, Warszawa 1989.
 • 9. Trembicka K., Okrągły Stół w Polsce — mity i stereotypy, „Studia Polityczne” 2004, nr 15.
 • 10. Trembicka K., Kontrowersje wokół Okrągłego Stołu, [w:] Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, red. M. Strzelecki, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7923ab1e-401b-4d86-9d50-8dc96e08211b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.