PL EN


2013 | 1(7) | 77-96
Article title

Effective time management – selected issues

Content
Title variants
PL
Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Deliberations included in this article contain the basic issues related to the subject of time management. As we know, people who waste their time the most, most complain about the lack of the time. We should treat our time, time of our co-workers, and friends as a valuable, but limited wealth. Principles of effective time management can be applied in any scientific and research institutions, companies or corporations. The benefits of a good and effective time management will be felt not only by ourselves but also by our friends and family. Detailed formulation of objectives, identification and elimination of time wasters and postponing work on later (Procrastination), using methods of time management and systematic control will allow for efficient use of time. A good plan is the basis for optimal and meaningful use of time.
PL
W artykule poruszone zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem. Jak wiemy, najbardziej narzekają na brak czasu Ci, którzy go najwięcej tracą. Traktujmy zatem czas własny, współpracowników, przyjaciół jako cenne, ale i ograniczone bogactwo. Zasady skutecznego zarządzania czasem mogą mieć zastosowanie w każdej instytucji naukowej i badawczej, przedsiębiorstwie czy korporacji. Korzyści wynikające z dobrego i efektywnego zarządzania czasem odczuwalne będą nie tylko dla nas samych, ale również dla znajomych oraz rodziny. Szczegółowe formułowanie celów, zidentyfikowanie i eliminowanie pożeraczy czasu i odkładania pracy na później (prokrastynacja), stosowanie metod zarządzania czasem oraz systematyczna kontrola pozwolą na efektywne wykorzystanie czasu. Dobry plan jest podstawą optymalnego i sensownego wykorzystania czasu.
Publisher
Year
Issue
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2013-03
Contributors
References
 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983.
 • Bieniok H., Zarządzanie czasem, Skrypty uczelniane, Zeszyt III, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 • Clayton M., Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Samo sedno, Warszawa 2011.
 • Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania (The 7 habits of highly effective people), Dom Wydawniczy Rebis, 2006.
 • Davidson J., Zarządzanie czasem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2007.
 • Dodd P., Sundheim D., Zarządzaj swoim czasem. 28 sprawdzonych technik, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Fołtyn H., Czas w życiu i pracy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012.
 • Heppell M., Jak zaoszczędzić godzinę dziennie. Sprawne zarządzanie czasem, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), Management Training & Development Center, Warszawa 2006.
 • Nierodka P., Recens-Arche filozofii Józefa Bańki, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach.
 • Olejniczak A., Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych, Marketing i Rynek nr 10/2013, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, za B. Tracy, Zarządzanie czasem, Muza, Warszawa 2009.
 • Parkinson’s Law Or the Pursuit of Progress, Wydawnictwo John Murray, 1958, wyd. polskie tłumaczył Juliusz Kydryński, Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem, wyd. III, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1971.
 • Roguszczak M., Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 • Seiwert L.J., Zarządzanie czasem. Bądź Panem własnego czasu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
 • Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Świeczak W., Inbound marketing jako forma marketingu internetowego, Marketing instytucji naukowych i badawczych 2, Prace Instytutu Lotnictwa nr 222, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.
 • Tracy B., Tracy Stein Ch., Pocałuj tę żabę!, MT BIZNES Sp. z o.o., Poznań 2012.
 • Tracy B., Zarządzanie czasem, MUZA SA, Warszawa 2009.
 • Tyler D.A., Zarządzanie czasem, Wydawnictwo PETIT, Warszawa, 2004.
 • Wrona K., Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing instytucji naukowych i badawczych 4, Prace Instytutu Lotnictwa nr 225, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, s. 241, za P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion 2012.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7923e8e3-1333-46d3-bde7-8ea54061bce4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.