PL EN


2018 | 54 | 2 | 147-159
Article title

Normatywna aktualizacja

Content
Title variants
EN
Normative update
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest recenzją i krótkim komentarzem do tekstów dotyczących normatywności i zebranych w dziale nazwanym „Normatywność. ‘Update’” i opublikowanych w jednym z numerów czasopisma „Avant”. Autor stara się wykazać, że często rozróżniane porządki myślenia o normatywności – moralny i pozamoralny, na poziomie ludzkich praktyk są ze sobą ściśle powiązane. Głównym celem artykułu jest wyraźne wyłuszczenie i skomentowanie aktualizacji podejścia do normatywności proponowanych przez publikujących w „Avancie” badaczy.
EN
The article is a review and a short commentary on texts about normativity collected in a section called “Normativity. Update” and published in one of the issues of the “Avant” journal. The author tries to show that the often differentiated orders of thinking about normativity – moral and non-moral, at the level of human practices are closely related. The main purpose of the article is to explicitly enumerate and comment on the updating of the normativity approach proposed by scholars publishing in “Avant” journal.
Year
Volume
54
Issue
2
Pages
147-159
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79280ff4-e536-4b7c-80cc-49ffa41c8a33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.