PL EN


2016 | (11) 2016 | 36-44
Article title

Internet jako narzędzie komunikacji w opinii respondentów

Authors
Content
Title variants
The internet as a communication tool in the opinion of respondents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Internet jako powszechnie dostępna sieć o zasięgu ogólnoświatowym może stanowić i stanowi nieprzebrane źródło informacji, wiedzy, rozrywki, jak również znaczące narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Większość cech Internetu (multimedialność, ogólnoświatowość, interaktywność, zasięg, dostępność), stanowią o jego istotnym wpływie na kontakty społeczne. W artykule podjęto próbę przedstawienia miejsca i roli Internetu w komunikacji społecznej.
EN
Internet as a network available all over the world can be infinite source of information, knowledge, entertainment, as well as it signify means of communication interpersonal. Most of Internet features take (multimedia, word – wide, interactivity, coverage, availability) attempt about its important influence on social contacts. This article attempts to present the place and role of the Internet in the social communication.
Year
Volume
Pages
36-44
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
References
  • Cantelmi T., Grifo L.G., Fascynująca sieć Internetu (tłum. L. Rodziewicz), Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni zew”, Kraków 2003.
  • Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
  • Kowalska S., http://www.9477.pl/komunikatory/index.php/, dane z dnia 10.05.2008.
  • Piecuch A., Światy równoległe, “Education–Technology–Computer Science”, Main problems of informatics and information education, Scientific annual No/4/2013/part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2013.
  • Pikoń K., ABC Internetu, Helion, Gliwice 2003.
  • Sałata E., Wybrane problemy wykorzystania komputera w nauczaniu i zarządzaniu szkołą; Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, Politechnika Radomska, Radom 2009.
  • Siuda P., Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym [w:] Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-792c015e-329b-4703-af52-2a4764dafc72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.