PL EN


2011 | 3(39) | 307-320
Article title

Zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem a europejski model kulturowy

Title variants
EN
The European way of managing a company versus the European cultural model
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author’s basic aim was to attempt defining the relations occurring between the European way of managing a company and the European cultural model. The author is attempting a presentation of the effect of the cultural factor – in the historical dimension – on the manifestations of the process of the European way of managing a company. The sphere of culture favors creating Euro-managers’ consciousness and identity, and also influences the manifestations of the European way of managing a company.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN 1999.
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997.
 • Bloom H., Calori R., de Woot P.: Zarządzanie europejskie, Warszawa: Poltext 1996.
 • Chwalba A.: Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa: PWN 2008.
 • Czarnowski S.: Dzieła, t. I, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 1956,
 • Halecki O.: Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994.
 • Hegel G.: Wykłady o estetyce, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1964.
 • Hegel G.: Wykłady z filozofii dziejów, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1958.
 • Koźmiński A. K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa: PWE 1999.
 • Lavoie D.: Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna Literatów „Rój” 1994.
 • Łastawski K.: Historia integracji europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.
 • Madariaga S.: Portrait of Europe, London: Hollis and Carter 1968.
 • Michałowski R.: Historia powszechna Średniowiecze, Warszawa: PWN 2009.
 • Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN 1997.
 • Smircich L.: Concepts of Culture and Organizationel Analysys, „Administrative Science Quarterly” 1983, nr 3.
 • Vincent A., Martens J. P.: Ugrupowania gospodarcze. Perspektywa Brukseli, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 1996.
 • Ziółkowski A.: Historia powszechna. Starożytność, Warszawa: PWN 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-792dc27a-1aef-415d-b23e-b59695b3ff1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.