PL EN


2016 | 1(4) | 109-117
Article title

Proces informacyjny wywiadu w bezpieczeństwie transportu towarów o znaczeniu strategicznym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Intelligence Process in the Security of the Transport of Goods of Strategic Importance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pisząc o bezpieczeństwie związanym z transportem i obrotem towarami, należy odnieść się do dwóch podstawowych aspektów, a mianowicie: zapewnienia bezpieczeństwa przy obrocie towarami o znaczeniu strategicznym oraz eliminacji zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Celem poniższego artykułu będzie nakreślenie panoramy zagadnień związanych z wyżej wymienionym tematem. Bezpośredni związek z bezpieczeństwem transportu ma proces informacyjny wywiadu, wywiad transportowo-telekomunikacyjny oraz skuteczne przetwarzanie przez wywiad pozyskanych informacji.
EN
Writing about security related to the transport and trade in goods, it is necessary to refer to two fundamental aspects, namely: ensuring security of the trade in goods of strategic importance and eliminating terrorist threats to the transport infrastructure. The purpose of this article is to outline the range of issues related to the above mentioned subject. Transport security is directly linked with the intelligence process, communications and transport intelligence as well as with effective processing of intelligence obtained.
References
  • Kubiak, M., Minkina, M. (2013). Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
  • Minkina, M. (2014). Sztuka wywiadu w państwie współczesnym. Warszawa: Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm.
  • Nowacki, G. (2013). Potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury transportowej. In: M. Kubiak, M. Minkina (ed.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne (pp. 275–297). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
  • Surdyk, K. (2014). Znaczenie służby wywiadu w ocenie zagrożenia militarnego i kształtowania polityki obronnej państwa. Secretum, (1), 24–43.
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dz. U. z 2013 r., poz. 194.
  • Warmiński, A. (2013). Bezpieczeństwo obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. In: M. Kubiak, M. Minkina (ed.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne (pp. 297–340). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
  • Wyrębek, H. (2012). Transport w działalności logistycznej. Systemy Logistyczne Wojsk, (38), 18–19.
  • Wyrębek, H. (2014). Wpływ polityki regionalnej na bezpieczeństwo regionów. In: T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot (sc. ed.), Determinanty bezpieczeństwa państwa (pp. 218–219). Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza.
  • Wyrębek, H., Klimek, M. (2015). Uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie. In: K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogrodzka (ed.), Współczesny marketing i logistyka. Innowacyjne rozwiązania. Monografia (pp. 217–219). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-792f06cd-37ca-453d-8c79-6fe62555e436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.